GENEL GÖRÜNÜM

ÖĞRETMENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ

İbrahim Hakan Karataş

Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Öğretmenliğin Dönüşümünün Parametreleri

Lütfi Sunar

Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Öğretmenliğin Toplumsal Konum ve İtibarının Değişimi

Arife Gümüş Sarı

Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi

Öğretmenliğin Dönüşen İşlevi: Öğretmenlikte Misyon Değişimi

Murat Polat

Doç. Dr., Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Öğretmen Yetiştiren Kurumların Mevcut Durumu, Yapısı ve Sorun Alanları

Murat Bülbül

Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Kariyer Sınavı

Yasemin Oğuz Çoşkun

Uzman Okul Müdürü, Millî Eğitim Bakanlığı

Öğretmenlik Mesleğinde Kariyer ve Öğretmenlik Tabanlı Uzmanlıklar

Emre Er

Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Öğretmenlerin Mesleki Öğrenme Süreçlerinde Topluluk Yaklaşımı: Öğretmen Ağları

Ali Özdemir

Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

Özel Sektörde Öğretmenliğin Dönüşümü

Yusuf Alpaydın

Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

Çalışma Hayatı ve Ücretler Açısından Türkiye’de Öğretmenlik