Lütfi Sunar

Proje Koordinatörü

Nihat Erdoğmuş

Proje Danışmanı

İbrahim Hakan Karataş

Eğitim Alan Sorumlusu

Hafsa Nur A. Engeloğlu

Hukuk Alan Sorumlusu

Taha Eğri

İktisat Alan Sorumlusu

H. Merve Bircan Altınsoy

Sivil Toplum Alan Sorumlusu