Hakkımızda

Yıllık olarak yayınlanan İLKE Vakfı Alan İzleme Raporları (AİR) İslam İktisadı, Eğitim, Hukuk ve Sivil Toplum alanlarında güncel verileri ve çalışmaları analiz edip derleyerek kullanılabilir bilgiye dönüştürmeyi hedeflemektedir.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı olarak kurulduğu günden bu yana toplumu tanıma, anlama, toplumun ihtiyaçlarından haberdar olarak iş üretme, problemleri çözüm odaklı çalışmalar yapmayı kendimize şiar edindik. Bugün büyük kriz ortamlarında insanlığı ilgilendiren meselelere dair sahih bir düşünce ile çalışmalar yapmak her zamankinden daha çok önem kazanmıştır.


Biz de bugün ve gelecek için stratejik öneme sahip Ekonomi, Eğitim, Hukuk ve Sivil Toplum alanlarında araştırmalar yapmakta, bilgi birikim oluşturup yol gösterici olmaya çalışmaktayız. Bu alanlarda sistematik bilgi ve veriye dayalı raporlamalar yaparak hem geçmişin muhasebesini yapma hem de gelecek için tasavvur ve yöntem oluşturmayı amaçlamaktayız.


Toplumun genelini ilgilendiren bu dört alan gelecekte de belirleyici öneme sahiptir. Bu alanlarda yıllar içinde oldukça geniş veriler oluşmuştur. Bu veriler çeşitli açılardan akademik olarak ele alınıp incelenmekte ve uygulayıcılar tarafından sürekli izlenmektedir. Çıkarılacak yasalarda, yapılacak planlamalarda, düzenlenecek yeni sistemlerde bu verilerin yararlanılabilir bilgiye dönüştürülmesi oldukça önemlidir. Buradan hareketle düşünce kuruluşları, bilgi üreten kuruluşlar, sivil alan bu verilerin bağımsız ve özgür bir şekilde bu ihtiyacı yerine getirmelidir. İLKE Vakfı tam bu noktada sivil toplumun veriye dayalı gerçekçi bilgi üretmeyi ve karar alıcılara yol göstermeyi hedeflemektedir. 


About Us

The Annual Field Monitoring Reports (FMRs) from ILKE Foundation aim to analyze up-to-date data and studies in the fields of Islamic economics, education, law, and civil society and to transform them into applicable information. 

As the ILKE Science, Culture, and Education Foundation, we have taken upon ourselves the tasks of expanding our knowledge about and improving our understanding of society by working with awareness of society’s needs and by conducting solution-oriented studies. Today, performing studies by authentically considering humanity-related matters is more important than ever in these times of great crises. As such, we conduct research in the fields of economics, education, law, and civil society, attempting to lead the way by creating an accumulation of knowledge as these fields have strategic importance both for the present and the future. We aim to both critically review the past and form a vision and method for the future by preparing reports based on strategic information and data.

These four fields that concern society overall have additional distinctive importance for the future. The vast amounts of data created in these fields over the years have been examined academically from various aspects and followed by practitioners. Transforming this data into information utilizable for future laws, plans, and systems is critically paramount. In this regard, institutions and non-governmental institutions that generate ideas and knowledge should respond to this need. Within this context, the ILKE Foundation aims to lead the way for civil society in creating factual information and in guiding decision makers.