Hakkımızda

Yıllık olarak yayımlanan İLKE Vakfı Alan İzleme Raporları (AİR); Ekonomi, Eğitim, Hukuk ve  Toplumsal alanlarda güncel verileri ve çalışmaları analiz edip derleyerek kullanılabilir bilgiye dönüştürmeyi hedeflemektedir.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı olarak kurulduğumuz günden bugüne toplumun ihtiyaçlarından haberdar olarak iş üretmeyi ve çözüm odaklı çalışmalar yapmayı kendimize şiar edindik. Bu amaçla Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi, politika ve strateji üretirken gelecek için gerekli birikimin oluşturulmasına katkı sağlıyoruz.

İLKE Vakfı olarak bugün ve gelecek için stratejik öneme sahip olan Ekonomi, Eğitim, Hukuk ve Toplumsal alanlarda araştırmalar yapmakta, oluşturduğumuz fikri birikim ile yol gösterici olmaya çalışıyoruz. Bu alanlarda sistematik bilgi ve veriye dayalı raporlamalar yaparak hem geçmişin muhasebesini yapmayı hem de gelecek için tasavvur ve yöntem oluşturmayı amaçlıyoruz.

Ekonomi, Eğitim, Hukuk ve Toplumsal alanlarda, toplumun genelini ilgilendiren strateji belirmede kritik öneme sahip alanlardır. Bu alanlarda yıllar içinde oluşan çeşitli verilerin derinlemesine analizini ve panoramik durumunu ortaya koyan Alan İzleme Raporları’nın politika yapıcılara, karar alıcılara, araştırmacılara, akademisyenlere ve tüm ilgililere kullanılabilir veri sunarak önemli katkılar sağlaması hedeflenmektedir. İLKE Vakfı bu amaçla veriye dayalı gerçekçi bilgi üretmeyi ve karar alıcılara yol göstermeyi hedeflemektedir.


About Us

The Annual Field Monitoring Reports (FMRs) from ILKE Foundation aim to analyze up-to-date data and studies in the fields of Islamic economics, education, law, and civil society and to transform them into applicable information. 

As the ILKE Science, Culture, and Education Foundation, we have taken upon ourselves the tasks of expanding our knowledge about and improving our understanding of society by working with awareness of society’s needs and by conducting solution-oriented studies. Today, performing studies by authentically considering humanity-related matters is more important than ever in these times of great crises. As such, we conduct research in the fields of economics, education, law, and civil society, attempting to lead the way by creating an accumulation of knowledge as these fields have strategic importance both for the present and the future. We aim to both critically review the past and form a vision and method for the future by preparing reports based on strategic information and data.

These four fields that concern society overall have additional distinctive importance for the future. The vast amounts of data created in these fields over the years have been examined academically from various aspects and followed by practitioners. Transforming this data into information utilizable for future laws, plans, and systems is critically paramount. In this regard, institutions and non-governmental institutions that generate ideas and knowledge should respond to this need. Within this context, the ILKE Foundation aims to lead the way for civil society in creating factual information and in guiding decision makers.