İçerik

Alan İzleme Raporları Ekonomi, Eğitim, Hukuk ve Toplumsal alanlardaki kritik verilerin derlenmesi ile oluşturulmuş olan bir veri tabanı üzerine bina edilmektedir. Bu veriler standart bir betimsel mantık içinde değerlendirilmesinin yanı sıra ayrıca aralarındaki ilişki de farklı bir bakışla analiz edilmekte ve kritik göstergeler inşa edilmektedir. Bu göstergeleri yıllar içinde çerçeveyi oluşturucu bir ölçeğe dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Alan İzleme Raporları, yalnızca belli fikir ve düşüncelerin tartışıldığı teorik metinler veya ilgili alanlardaki çalışmaları ve gelişmeleri derleyen birer faaliyet raporundan ziyade, nicel göstergeler ile nitel gelişmelerin alanında uzman isimlerce değerlendirildiği kapsamlı yayınlardır.

Alan İzleme Raporları’nda, Ekonomi, Eğitim, Hukuk ve Toplumsal alanlardaki teorik ve uygulamalı gelişim bir arada sunularak araştırmacılara ve politika yapıcılara geniş bir perspektif sağlamak amaçlanmaktadır. Elde edilen veriler, ihtiyaca binaen organize edilen bölümlerle muhataplarına aktarılmaktadır. Panaromik bir bakış sunarak ilgili alanın geçtiğimiz bir yılını görmeyi ve gözden geçirmeyi mümkün kılan bölümler olduğu gibi spesifik konularda derinlemesine analizlerin yapıldığı bölümler de bulunmaktadır.