İçerik

Alan İzleme Raporları ekonomi, eğitim, hukuk ve sivil toplum alanlarındaki kritik verilerin derlenmesi ile oluşturulmuş olan bir veri tabanı üzerine bina edilmektedir. Bu veriler standart bir betimsel mantık içinde değerlendirilmesinin yanı sıra ayrıca aralarındaki ilişki de farklı bir bakışla analiz edilmekte ve kritik göstergeler inşa edilmektedir. Bu göstergeleri yıllar içinde çerçeveyi oluşturucu bir ölçeğe dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Alan İzleme Raporları ne sadece belli fikir ve düşüncelerin tartışıldığı teorik metinler ne de sadece ele aldığı alanlardaki çalışmaları ve gelişmeleri derleyen bir faaliyet raporu niteliğinde olmayacaktır. Raporlarda nicel göstergeler ile nitel gelişmeler birlikte değerlendirilecektir.


Ele alınan alanlardaki uygulamaların, hukuki zeminin ve teknik gelişmelerin bir arada izlenebilmesi için raporlarda uzman ve uygulayıcı görüşlerine aynı anda yer verilmiştir.


Alan İzleme Raporları hem teorik hem de uygulamalı olarak gelişimi bir arada sunarak bu alanlardaki araştırmacıların ve politika yapıcıların bir bakışa sahip olmalarını ve kolayca yararlanmalarını sağlama amacındadır.


Alan İzleme Raporları kapsamında elde edilen veriler farklı şekillerde organize edilen bölümlerde muhataplarına aktarılmaktadır. Bir bakışta alanın bir yılını görmeyi ve gözden geçirmeyi mümkün kılan panaromik bakış sunan bölümler olduğu gibi daha derinlemesine kritik analizler yapılan bölümler de bulunmaktadır.