Amacımız

Türkiye’de Ekonomi, Eğitim, Hukuk ve Toplumsal alanlarda ortaya çıkan veri, bilgi ve eserlerin dağınık halde bulunması; tasnifin, devamlılığının ve sürekliliğinin sağlanması sorunlarının çözümü ve bu sektörlerin gelişiminin kamuoyu ve profesyonellerin ilgisine sunulması ihtiyacının karşılanmasıdır.

Stratejik düşüncede üç ana unsur merkezi rol oynamaktadır. İlki mevcut durumun tespit edilmesi veya geçmişin bilgi ve verisine ulaşmaktır. İkincisi geleceğe dair bir tasavvur oluşturmak, sonuncusu ise yöntem belirlemektir. Alan İzleme Raporları ile stratejik düşünmenin ilk aşamasındaki boşluğu doldurmak hedeflenmektedir.

Stratejik düşünme ve yöntem belirlemedeki aşamaların verimli hale getirilmesi, mevcut durumun ortaya konması ve analiz edilmesiyle mümkündür. Çağımızda teknolojik gelişmelerin etkisiyle bilgiye erişmek eskisinden çok daha kolay hale gelmiştir. Ne var ki bilginin sınıflandırılması ve anlamlandırılması zorlaşmıştır. İLKE Vakfı olarak sınıflandırılmayan ve anlamlandırılmayan bilgi ve veriyi kullanmanın oluşturduğu zaman ve enerji israfını azaltmak ve ilgililere kullanılabilir veri sağlamak amacıyla yayımladığımız Alan İzleme Raporları ile Ekonomi, Eğitim, Hukuk ve Toplumsal alanlara projeksiyon tutuyoruz.

Bir toplumun refah ve gelişmişlik düzeyini tespit etmede Ekonomi, Eğitim, Hukuk ve Toplumsal alanlar stratejik öneme sahiptir. Bu alanlarda ortaya çıkan veriyi bilgiye ve vizyona dönüştürmenin temel gerekliliği sınıflandırma ve anlamlandırma aşamalarıdır. Bu gerekliliğe binaen önemli gelişmeleri yıllık olarak veriler ve vakalar ekseninde derleyip sorunları ve gidişatı ortaya koyarak çözümler üretmeyi hedefliyoruz.


Our Purpose 

Major factors are found to play a central role in strategic thinking. The first is identifying the current situation, namely by collecting information and data from the past. The second is creating a vision, and the last is determining the method to be employed. Our Field Monitoring Reports aim to fill the gap for the first factor. According to our point of view, the strategic fields of Islamic economics, education, law, and civil society are among the critical areas needed for developing the level of society and its welfare.

While accessing information has become much easier thanks to the current technological and digital transformations, classifying and interpreting this information has become much harder. Using information that is neither classified nor interpreted results in wasted time and energy. Furthermore, this first stage of identifying and analyzing the current state should be realized properly in order to achieve greater efficiency in the other stages of consideration and production. Though significant research has been conducted in recent years in these fields where ILKE Foundation focuses its attention, classifying and interpreting the created data in order to transform them into knowledge and vision has been a persistent problem.

Within this context, the Field Monitoring Reports are built upon a dataset that has been created by collecting data critical to the fields of economics, education, law, and civil society. In addition to assessing this data within a standard descriptive logic, inter-unit relations are being analyzed from a novel viewpoint and critical indicators are being developed. The aim is to transform these indicators into a scale that will create a framework over time.

Field Monitoring Reports are not limited to the boundaries of either the theoretical texts in which certain ideas and thoughts are discussed or the activity reports where the studies and developments within the subject field are compiled. These reports will evaluate quantitative indicators and qualitative developments together.

In order to monitor the practices, legal foundations, and technical developments within the subject fields in relation to one another, the reports will present the opinions of both experts and practitioners. The Field Monitoring Reports aim to exhibit both theoretical and practical developments in order to help researchers and policy makers easily obtain sound perspectives and become informed about these developments. 

The data are presented within the Field Monitoring Reports in distinctively organized chapters, placed under the fingertips of those whom the data concern. Additionally, chapters will be included that offer a panoramic view of the developments that have taken place within a certain field over the year, with other chapters presenting deeper and more critical analyses.