Amacımız

Türkiye’de İslam İktisadı, Eğitim, Hukuk ve Sivil Toplum alanlarında ortaya çıkan veri, bilgi ve eserlerin dağınık halde bulunması; tasnifin, devamlılığının ve sürekliliğinin sağlanması sorunlarının çözümü ve bu sektörlerin gelişiminin kamuoyu ve profesyonellerin ilgisine sunulması ihtiyacının karşılanmasıdır.

Stratejik düşüncede üç ana unsur merkezi rol oynamaktadır. İlki mevcut durumun tespit edilmesi veya geçmişin bilgi ve verisine ulaşmaktır. İkincisi geleceğe dair bir tasavvur oluşturmak, son olarak da yöntemin belirlenmesidir. Alan izleme raporları bu açıdan stratejik düşünmede ilk aşamadaki boşluğu doldurma hedefiyle yola çıkmaktadır. Bize göre bir toplumun refah ve gelişmişlik düzeyinde önemli yere sahip olan stratejik alanlardan İslam İktisadı/Ekonomi, Eğitim, Hukuk ve Sivil Toplum alanları yukarıda belirtilen ihtiyaca haizdir.


Çağımızda teknolojik ve dijital dönüşümlerin etkisiyle bilgiye erişmek eskisinden çok daha kolay hale gelmişken bu bilginin veya verinin sınıflandırılması/anlamlandırılması çok daha zor hale gelmiştir. Sınıflandırılmayan veya anlamlandırılmayan bilgi ve veriyi kullanabilmek zaman ve enerji israfı oluşturur.


Ayrıca stratejik düşünme ve üretmedeki diğer aşamaların daha verimli olabilmesi için ilk aşama yani mevcudu ortaya koymak ve analiz etmek önem kazanmaktadır. İLKE Vakfı’nın son yıllarda yoğunlaştığı bu alanlarla ilgili son yıllarda ciddi çalışmalar olmasına rağmen ortaya çıkan veriyi bilgiye ve vizyona dönüştürecek sınıflandırma ve anlamlandırma sorunu devam etmektedir. Bu bağlamda Alan İzleme Raporları kapsamında ekonomi, eğitim, hukuk ve sivil toplum alanlarında yıllık olarak önemli gelişmeleri veriler ve vakalar ekseninde derleyip sorunları ve gidişatı ortaya koyup çözümler üretmeyi hedeflemekteyiz. Bu alanlarda ayrıca kendimize mahsus göstergeler ve takip sistematiği oluşturmaktayız. Diğer bir deyişle Alan İzleme Raporları çerçevesinde bu stratejik dört alanda geçmişe yönelik bir muhasebe yapıp geleceğe yönelik bir strateji üretmeyi amaçlamaktayız. 


Our Purpose 

Major factors are found to play a central role in strategic thinking. The first is identifying the current situation, namely by collecting information and data from the past. The second is creating a vision, and the last is determining the method to be employed. Our Field Monitoring Reports aim to fill the gap for the first factor. According to our point of view, the strategic fields of Islamic economics, education, law, and civil society are among the critical areas needed for developing the level of society and its welfare.

While accessing information has become much easier thanks to the current technological and digital transformations, classifying and interpreting this information has become much harder. Using information that is neither classified nor interpreted results in wasted time and energy. Furthermore, this first stage of identifying and analyzing the current state should be realized properly in order to achieve greater efficiency in the other stages of consideration and production. Though significant research has been conducted in recent years in these fields where ILKE Foundation focuses its attention, classifying and interpreting the created data in order to transform them into knowledge and vision has been a persistent problem.

Within this context, the Field Monitoring Reports are built upon a dataset that has been created by collecting data critical to the fields of economics, education, law, and civil society. In addition to assessing this data within a standard descriptive logic, inter-unit relations are being analyzed from a novel viewpoint and critical indicators are being developed. The aim is to transform these indicators into a scale that will create a framework over time.

Field Monitoring Reports are not limited to the boundaries of either the theoretical texts in which certain ideas and thoughts are discussed or the activity reports where the studies and developments within the subject field are compiled. These reports will evaluate quantitative indicators and qualitative developments together.

In order to monitor the practices, legal foundations, and technical developments within the subject fields in relation to one another, the reports will present the opinions of both experts and practitioners. The Field Monitoring Reports aim to exhibit both theoretical and practical developments in order to help researchers and policy makers easily obtain sound perspectives and become informed about these developments. 

The data are presented within the Field Monitoring Reports in distinctively organized chapters, placed under the fingertips of those whom the data concern. Additionally, chapters will be included that offer a panoramic view of the developments that have taken place within a certain field over the year, with other chapters presenting deeper and more critical analyses.