Stratejik düşünme ve yöntem belirlemedeki aşamaların verimli hale getirilmesi, mevcut durumun ortaya konması ve analiz edilmesiyle mümkündür. Çağımızda teknolojik gelişmelerin etkisiyle bilgiye erişmek eskisinden çok daha kolay hale gelmiştir. Ne var ki bilginin sınıflandırılması ve anlamlandırılması zorlaşmıştır. İLKE Vakfı olarak sınıflandırılmayan ve anlamlandırılmayan bilgi ve veriyi kullanmanın oluşturduğu zaman ve enerji israfını azaltmak ve ilgililere kullanılabilir veri sağlamak amacıyla yayımladığımız Alan İzleme Raporları ile Ekonomi, Eğitim, Hukuk ve Toplumsal alanlara projeksiyon tutuyoruz.