İslam İktisadı alanının barındırdığı felsefi teklif zemininde bu raporda 2019 yılında İslam İktisadı alanındaki gelişmeler finansal kurumlar, araştırma merkezleri, yayıncılık faaliyetleri, akademik etkinlikler gibi geniş bir çerçevede değerlendirilmiştir.

Ayrıca aynı çerçeve korunarak çeşitli uzman görüş ve değerlendirilmeleri yer almaktadır.