YAZILAR

Göçmenler Sırtımızdaki Yük mü?
09 Mayıs 2019

Anadolu toprakları göçe hiç de yabancı değildir. Çoğunlukla unutuyoruz ama Türkler de bu coğrafyanın göçmenleridir. Öncesinde olduğu gibi Cumhuriyet sonrasında da çeşitli dönemlerde yoğun göçlere şahit olmuşuz. Zengin Batı ile Doğu ...

Fırsatların Eşiğinde Türkiye’de İslamî Finansın Geleceği
08 Mayıs 2019

Son yüzyılda ekonomi ve finans dünyasında bir alternatif olarak ortaya çıkan İslamî Finans hareketi, mevcut düzenin yetersizliğinin bir dışavurumu olarak köklü bir geçmişin yeniden dirilişidir. Geleneksel yahut ana akım ekonomi henüz ...

Kapsayıcı Ekonomik Kurumlar ve Uzun Dönemli Ekonomik Büyüme
08 Mayıs 2019

İLEM, YEKDER ve İGİAD gibi nitelikli ve kaliteli kurumları bünyesinde barındıran İLKE Derneği, pek çok alanda yol gösterici ve etkili çalışmalara imza atmaktadır. Dış politika, ekonomi, eğitim, sivil toplum vb. alanlarda geleceğe ...

Hayata Dokunan Finans: İslami Finans
29 Nisan 2019

Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi raporunda ekonominin önemli alanlarından birisi olan finans sektörüne dair İslami finans modelini ele aldık. İyi ve adil bir finans modeli olan İslami finansın reel sektörle güçlü bir bağı vardır. Bu yazıda ...

Türkiye’nin Yaşlanan Nüfusu ve Demografik Armağan
25 Nisan 2019

Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi Raporu’na göre geleceğin Türkiye ekonomisinin karşı karşıya olduğu en önemli meselelerden biri değişen demografidir. Nüfusun büyüklüğü, yapısı ve zaman içerisindeki değişiminin ekonomilerin üzerinde önemli ...

Türkiye Ekonomisinde Enerji Politikalarının Yeri
22 Nisan 2019

İLKE Derneği 1 Ekim 2018 tarihinde “Geleceğin Türkiyesi” projesinin lansmanını rapor serisinin ilki olan “Geleceğin Türkiyesinde Eğitim” başlığıyla gerçekleştirdi. Ardından Şubat 2019’de “Geleceğin Türkiyesinde Yükseköğretim” başlıklı ...

İdealizm ve Realizm Arasında İş Ahlakı: İGİAD’ın Türkiye İş Ahlakı Araştırmasına Dair Bir Değerlendirme
14 Şubat 2019

İş ahlakı alanında yaptığı teorik ve pratik çalışmalarla dikkat çeken İGİAD beş yıllık periyotlarla Türkiye İş Ahlakı Araştırması gerçekleştirmektedir. Ömer Torlak, Şuayıp Özdemir ve Erkan Erdemir tarafından yürütülen araştırmanın ilki ...

Geleceğin Türkiyesinde Nasıl Bir Eğitim
30 Kasım 2018

Eğitim, toplumların inşasında kritik bir noktada durmaktadır. Ülkemizin gelecek profili bugün oluşturduğumuz eğitim sisteminin bir çıktısı olacaktır. Dolayısıyla bir gelecek projeksiyonundan bahsedilecekse öncelikli olarak eğitimin ...

Öğretmen Niteliğini Konuşmak: Mitler ve Gerçekler
12 Aralık 2018

Eğitime az çok kafa yoran herkesin ortak inancı, bir eğitim sisteminin başarısında öğretmenin vazgeçilmez rolü olduğudur. Bu inançla öğretmen eğitimi politikalarında köklü reformlar yapmak, uluslararası standartlarda öğretmen yeterlik ...

İslam İktisadında Güncel Yaklaşımlar
12 Aralık 2018

Faiz temelli modern ekonomik sisteme alternatif olarak İslam iktisadının yeniden canlandığı dönemlerde yaşadığımız için çok şanslıyız. Her geçen gün yeni araştırmalar yapılıyor, akademik makaleler yazılıyor, merkezler kuruluyor, yeni ...

Gençliğin Sorunları Din Eğitimi ile Aşılabilir mi?
12 Aralık 2018

Gençlik, insanın güç, heyecan ve kuvvet yönünden zirvede olduğu; duygusallığın yoğun olarak yaşandığı bir dönemdir. Bazen umut ve heyecan dolu olurken, bazen de sıkıntı ve bunalımlar yaşanır. Gençlerin bedensel, zihinsel ve ruhsal ...

İslami STK’larda Kadınların Artan Etkinliği
12 Aralık 2018

28 Şubat’ın yirminci yılını arkamızda bıraktığımız bugünlerde dönemin olayları ve günümüze etkileri farklı kesimler tarafından tartışılmaya devam ediyor. Genellemeler ve yargı cümleleri ile dolu olan bu tartışmalar ağırlıkla zihniyet ...

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ

KURULUŞLARIMIZ