YAZILAR

Yeni Bir “Sivil Toplum” Teorisinin İmkânı
12 Aralık 2018

Lütfi Sunar tarafından İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği bünyesindeki Kurumsal Yönetim Akademisi için hazırlanan “Türkiye’de İslami Stk’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi” başlıklı rapor içerdiği önemli veriler, tespitler ve ...

Türkiye’de İslam İktisadının Sorunları
30 Kasım -1

Dünyada İslam iktisadı tabirinin ilk kullanılışı 1930’lar, bu isim altında müstakil bir alan oluşturulması ise 1970’lere dayanmaktadır. Buna dair dünyadaki gelişmelerden de etkilenen Türkiye’de ise özellikle 1960’lardaki çeviri hareketiyle ...

Tarihi Anlamak ve Ders Almak
12 Aralık 2018

Tarih ancak bir fotoğraf karesinin daha büyük bir karenin bir unsuru olduğu hakikatindeki gibi parça-bütün veya tikel-tümel birlikteliği üzerinden hakkıyla anlaşılır. Diğer bir ifadeyle tarih, tek tek hadiselere bakmaktansa genel bir ...

BM Kararları Işığında Kudüs’ün Statüsü ve Uluslararası Hukuk
12 Aralık 2018

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklaması neticesinde tüm Dünya’nın gözleri Kudüs sorununa çevrildi. Olağanüstü olarak toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı, 13.12.2017 tarihli İstanbul Toplantısı neticesinde Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti ...

Yeni Bir Medya Dili Mümkün mü?
12 Aralık 2018

Medya, insanların haber almak, bilgi edinmek, eğlenmek ve vakit geçirmek için kullandığı en önemli araçtır. Etkisi sebebiyle uzunca bir süredir yasama, yürütme ve yargı ile birlikte anılarak dördüncü kuvvet olarak nitelendirilmektedir. ...

Türkiye'de Orta Sınıfların Değişen Konumu
12 Aralık 2018

Toplumsal tabakalaşma bütün toplumlarda görülen bir vakadır. Ancak tabakalaşmanın biçimi ve mahiyeti, değerlendirme yapmak açısından oldukça önemlidir. Genellikle kolay anlaşılması bakımından toplumları üst-orta-alt tabakalardan müteşekkil ...

Sınavların Ağında Eğitim Sistemimiz
12 Aralık 2018

Eğitimde başarının anlaşılması için hem girdiler hem de çıktıların izlenmesi önemlidir. Zira eğitimi organize ederken bir dizi amaç belirlenir. Kime, ne zaman, nerede, kim aracılığı ile nasıl ve neyin öğretileceği gibi kısaca bir eğitim ...

Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim Kurumsallaşma Süreklilik
12 Aralık 2018

Sivil toplum alanı kamu ve özel sektör(ün) yanında üçüncü sektör olarak kabul edilmektedir. Bu kuruluşlar devlet ve özel sektörün ulaşamadığı pek çok alanda faaliyet göstererek önemli bir boşluk doldurmaktadır. Toplumsal değişimin önemli ...

Yönetim Alanında Temel Meseleler Üzerine Kısa Notlar
12 Aralık 2018

Yönetim meselesi uzun yıllardır düşünürler, bilim adamları ve uygulamacıların ilgisini çekmiştir. Yönetim düşüncesi tarihinde bazı konular zaman zaman gündeme gelip kaybolurken; bazı konular sürekli gündemde kalmış ve kalmaya da devam ...

Türkiye'de Eğitim Sisteminin Bir Felsefesi Var mı?
12 Aralık 2018

Eğitim, bireylerin sosyo-ekonomik konumlarına doğrudan etki etmesi bakımından her zaman önemli bir sosyal müessesedir. Toplumun organizasyonundaki bu yerine ek olarak Türkiye’de eğitim daima toplumsal ve siyasal gündemin esas parçası ...

Türkiye'de İslami Sivil Toplumun Dört Dönemi
12 Aralık 2018

Devlet ve Sivil ToplumSivil toplumun uzun tarihi Avrupa’da devlet ile mücadelenin tarihidir. Kavramın teorik bağlamında modern Avrupa’da sivil toplum, liberal gelenekle olan ilişkisinden dolayı devlet ve bireyin arasındaki çatışmaların ...

Kemiyet, Keyfiyet ve Bir Sürgün: Akdeniz'de Göçmenler
12 Aralık 2018

Akdeniz’de, İtalya açıklarında bir teknenin batması sonucu bilançosu yüzlere varan toplu ölümlerin yaşandığı ilk tarih 1996 yılıdır. Yaklaşık 30 yıldır Akdeniz, başta Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden kaçarak kendilerine yeni bir sığınak ...

KURULUŞLARIMIZ