YAZILAR

Öğretmen Niteliğini Konuşmak: Mitler ve Gerçekler
12 Aralık 2018

Eğitime az çok kafa yoran herkesin ortak inancı, bir eğitim sisteminin başarısında öğretmenin vazgeçilmez rolü olduğudur. Bu inançla öğretmen eğitimi politikalarında köklü reformlar yapmak, uluslararası standartlarda öğretmen yeterlik ...

İslam İktisadında Güncel Yaklaşımlar
12 Aralık 2018

Faiz temelli modern ekonomik sisteme alternatif olarak İslam iktisadının yeniden canlandığı dönemlerde yaşadığımız için çok şanslıyız. Her geçen gün yeni araştırmalar yapılıyor, akademik makaleler yazılıyor, merkezler kuruluyor, yeni ...

Beş Yılın Ardından: Darbe Sonrası Mısır’a Bakış
01 Ocak 1970

Mısır Genelkurmay Başkanı Abdul Fettah es-Sisi öncülüğündeki koalisyonun Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi iktidardan uzaklaştırdıkları müdahale beş yılını geride bıraktı. Bu süre zarfında ülke Sisi’nin meşruiyetini tesis ve muhalefetin ...

İç Savaşın Ekonomik Etkileri ve Suriye’nin Yeniden Yapılandırılması
01 Ocak 1970

Büyük umutlarla başlayan Arap ayaklanmaları, Ortadoğu coğrafyasında istikrarsızlık, yıkım ve milyonlarca insanın yerinden edilmesiyle sonuçlandı. Ayaklanmaların ilk çıkış noktası olan Tunus dışındaki ülkelerde siyasal ve ekonomik durum ...

Gençliğin Sorunları Din Eğitimi ile Aşılabilir mi?
12 Aralık 2018

Gençlik, insanın güç, heyecan ve kuvvet yönünden zirvede olduğu; duygusallığın yoğun olarak yaşandığı bir dönemdir. Bazen umut ve heyecan dolu olurken, bazen de sıkıntı ve bunalımlar yaşanır. Gençlerin bedensel, zihinsel ve ruhsal ...

Türkiye’de Devlet ve İslami Sivil Toplumun Değişen İlişkileri
01 Ocak 1970

Son zamanlarda Türkiye’de İslami Sivil Toplum Kuruluşları faaliyetleri, ürünleri ve ilişkileri ile gittikçe daha fazla ilgi çekmeye başladı. Çok değil yirmi yıl önce kamusal alanda görünmeyen bu kuruluşların yaşadıkları değişim her ...

İslami STK’larda Kadınların Artan Etkinliği
12 Aralık 2018

28 Şubat’ın yirminci yılını arkamızda bıraktığımız bugünlerde dönemin olayları ve günümüze etkileri farklı kesimler tarafından tartışılmaya devam ediyor. Genellemeler ve yargı cümleleri ile dolu olan bu tartışmalar ağırlıkla zihniyet ...

İslami STK’larda Mali Kaynaklar ve Yönetimi
12 Aralık 2018

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği bünyesinde yer alan Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) tarafından yayınlanan ve Lütfi Sunar tarafından hazırlanan Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi başlıklı araştırma ...

İslami STK’ların Uluslararasılaşma Serüveni
12 Aralık 2018

Gelişen iletişim teknolojileri ve internet çağı küreselleşmeyi ilk kavramsallaştığı dönemde belki de tahayyül edilemeyen bir boyuta büyük bir hızla taşıyor. Bu dönüşümün bireysel yaşamdan aile yapısına, eğitimden sosyal hayata, ekonomiden ...

Sohbetten Seminere: İslami STK’larda Formelleşen Eğitim
12 Aralık 2018

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın, İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ve Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) için hazırladığı “Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin ...

Yeni Bir “Sivil Toplum” Teorisinin İmkânı
01 Ocak 1970

Lütfi Sunar tarafından İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği bünyesindeki Kurumsal Yönetim Akademisi için hazırlanan “Türkiye’de İslami Stk’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi” başlıklı rapor içerdiği önemli veriler, tespitler ve ...

Türkiye’de İslam İktisadının Sorunları
12 Aralık 2018

Dünyada İslam iktisadı tabirinin ilk kullanılışı 1930’lar, bu isim altında müstakil bir alan oluşturulması ise 1970’lere dayanmaktadır. Buna dair dünyadaki gelişmelerden de etkilenen Türkiye’de ise özellikle 1960’lardaki çeviri hareketiyle ...

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ

KURULUŞLARIMIZ