YAZILAR

Türkiye’de İslam İktisadı Yayınlarının Kısa Bir Değerlendirmesi
23 Ekim 2019

Yıllar önce Malezya’da bir değişim programı ile bulunduğum sırada, bir seminerde Türk bir hocamız bilginin İslamileştirilmesinden söz etmişti. İlk tepkim, hali hazırda bilgi deyince akıllara ne geldiği oldu. Mesela halihazırda ...

Siyasi İstişare Kültürünün Kurumsallaşması: Tunus Nahda Hareketi Şura Meclisi Örneği
14 Ekim 2019

Siyasette istişare ve katılım kültürünün gelişmesi siyasetin kurumsallaşması açısından önem taşımaktadır. Parti içi demokrasinin ve katılımın teamül haline gelmesi siyasette özellikle denetim mekanizmasının da güçlenmesini, siyasi oluşum ...

Vesayete Karşı Siyasetin Rüşdünü İspat Hikayesi
16 Eylül 2019

İLKE Vakfı tarafından Doç. Dr. Lütfi Sunar koordinatörlüğündeki bir ekip ile yürütülen “Geleceğin Türkiyesi” projesinin “Geleceğin Türkiyesinde Yönetim” başlıklı dördüncü raporunun sunumu, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. ...

Tekillik Çağı İçin Eğitim
08 Temmuz 2019

İçinde bulunduğumuz çağın dinamikleri, gündelik hayatı oluşturan her bir parçayı derinlemesine etkilemektedir. Gündelik hayatımızda kullandığımız en küçük aygıtlardan bizi dünyaya saniyede bağlayan güçlü mekanizmalara kadar bu ...

Yargı Reformu Ne Vadediyor?
31 Mayıs 2019

30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan, AB üyelik sürecinin bir parçası olan Yargı Reformu, yıllardır konuşulan pek çok konuyu karara bağlayan kapsamlı bir değişim paketini içeriyor. Kamuoyunda daha çok yeşil pasaport, avukatlık ...

Göçmenler Sırtımızdaki Yük mü?
09 Mayıs 2019

Anadolu toprakları göçe hiç de yabancı değildir. Çoğunlukla unutuyoruz ama Türkler de bu coğrafyanın göçmenleridir. Öncesinde olduğu gibi Cumhuriyet sonrasında da çeşitli dönemlerde yoğun göçlere şahit olmuşuz. Zengin Batı ile Doğu ...

Fırsatların Eşiğinde Türkiye’de İslamî Finansın Geleceği
08 Mayıs 2019

Son yüzyılda ekonomi ve finans dünyasında bir alternatif olarak ortaya çıkan İslamî Finans hareketi, mevcut düzenin yetersizliğinin bir dışavurumu olarak köklü bir geçmişin yeniden dirilişidir. Geleneksel yahut ana akım ekonomi henüz ...

Kapsayıcı Ekonomik Kurumlar ve Uzun Dönemli Ekonomik Büyüme
08 Mayıs 2019

İLEM, YEKDER ve İGİAD gibi nitelikli ve kaliteli kurumları bünyesinde barındıran İLKE Derneği, pek çok alanda yol gösterici ve etkili çalışmalara imza atmaktadır. Dış politika, ekonomi, eğitim, sivil toplum vb. alanlarda geleceğe ...

Hayata Dokunan Finans: İslami Finans
29 Nisan 2019

Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi raporunda ekonominin önemli alanlarından birisi olan finans sektörüne dair İslami finans modelini ele aldık. İyi ve adil bir finans modeli olan İslami finansın reel sektörle güçlü bir bağı vardır. Bu yazıda ...

Türkiye’nin Yaşlanan Nüfusu ve Demografik Armağan
25 Nisan 2019

Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi Raporu’na göre geleceğin Türkiye ekonomisinin karşı karşıya olduğu en önemli meselelerden biri değişen demografidir. Nüfusun büyüklüğü, yapısı ve zaman içerisindeki değişiminin ekonomilerin üzerinde önemli ...

Türkiye Ekonomisinde Enerji Politikalarının Yeri
22 Nisan 2019

İLKE Derneği 1 Ekim 2018 tarihinde “Geleceğin Türkiyesi” projesinin lansmanını rapor serisinin ilki olan “Geleceğin Türkiyesinde Eğitim” başlığıyla gerçekleştirdi. Ardından Şubat 2019’de “Geleceğin Türkiyesinde Yükseköğretim” başlıklı ...

İdealizm ve Realizm Arasında İş Ahlakı: İGİAD’ın Türkiye İş Ahlakı Araştırmasına Dair Bir Değerlendirme
14 Şubat 2019

İş ahlakı alanında yaptığı teorik ve pratik çalışmalarla dikkat çeken İGİAD beş yıllık periyotlarla Türkiye İş Ahlakı Araştırması gerçekleştirmektedir. Ömer Torlak, Şuayıp Özdemir ve Erkan Erdemir tarafından yürütülen araştırmanın ilki ...

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ

KURULUŞLARIMIZ