Kronoloji: 2021’de Eğitimde Ne Oldu?


Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2 Ocak Prof. Dr. Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak atandı.

5 Ocak Özel öğretim kursları yüz yüze eğitime başladı.

11 Ocak Hayat boyu öğrenme kurumları yüz yüze eğitime başladı.

22 Ocak 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi karnelerin çevrim içi ortamda öğrencilerin erişimine açılmasıyla tamamlandı.

23 Ocak 81 ilde özel eğitim alanında görev yapan tüm ücretli öğretmenlere yönelik ilk kez meslekî gelişim programı düzenlendi.

29 Ocak 7 fazda gerçekleştirilen 500 bin tablet bilgisayar dağıtımı tamamlandı.

4 Şubat 15 Şubat’tan itibaren kademeli bir şekilde başlatılacak olan yüz yüze eğitime ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

8 Şubat İlköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınav başvuruları başladı.

8 Şubat Eğitim Yönetimi Sertifika Programı eğitimi zorunlu hale getirildi.

15 Şubat Köy okullarının tüm kademelerinde ve tüm bağımsız anaokullarında yüz yüze eğitim başladı.

17 Şubat YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi.

20 Şubat 1 Mart 2021 tarihinden itibaren meslekî ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin uygulama derslerinin yüz yüze başlanmasına karar verildi.

24 Şubat Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum’da öğretmenlerle COVID-19 aşısı oldu

1 Mart Tüm resmî ve özel ilkokullarda, ana sınıflarında, özel eğitim sınıflarında ve ortaokulların 8. sınıflarında seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlandı.

5 Mart Öğretmen Destek Noktaları açıldı.

6 Nisan Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının kontenjanı 40 bin azalarak 174 bin oldu.

8 Nisan Sözleşmeli öğretmen istihdamı ve sözleşmeli öğretmen alımında uygulanan mülakat ile açılan davanın iptaline karar veren ilgili Anayasa Mahkemesi kararı Resmî Gazete’de yayımlandı.

10 Nisan “Hayat Boyu Öğrenen Mahalle” uygulaması İstanbul’da başladı.

12 Nisan “Tasarım Beceri Atölyesi: Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve Öğrenciler İçin Rehber” yayımlandı.

20 Nisan Yargıtay özel okul öğretmenlerinin devlet öğretmenleri gibi her yıl kırtasiye ödeneği alma hakkı bulunduğunu, ödeneğin verilmemesinin öğretmen açısından haklı fesih sebebi oluşturduğunu kararlaştırdı.

26 Nisan Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelendi.

28 Nisan Öğrencilerin derse katılmamaları nedeniyle okulda olmasına karşın ek ders ücreti alamayan öğretmen açtığı davayı kazandı.

21 Mayıs Ankara Üniversitesi bünyesindeki Çocuk Kütüphanesi açıldı.

1 Haziran “Telafide Ben de Varım” programı açıklandı ve yüz yüze eğitime geçildi.

5 Haziran Hafif zihinsel engelli öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim meslek okulu mezunlarının, üniversite sınavına girebilmeleri için düzenleme yapıldı.

6 Haziran LGS gerçekleştirildi.

9 Haziran Öğretim üyeleri ve üniversite personelinin COVID-19 aşılaması başladı.

14 Haziran PIRLS 2021 sınavı uygulanmaya başladı.

18 Haziran Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği yayımlandı.

18 Haziran 2021-2022 eğitim öğretim yılı karneleri erişime açıldı.

26 Haziran YKS gerçekleştirildi.

2 Temmuz 1. Yükseköğretim Şûrası düzenleneceği duyuruldu.

5 Temmuz LGS tercihleri başladı.

5 Temmuz Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevinden alındı.

6 Temmuz İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı istihdam edilebilmesine ilişkin düzenleme yayımlandı.

19 Temmuz Yüksek Mahkeme, açık öğretim mezunlarının örgün eğitim mezunlarıyla tamamen eşit haklara sahip olduğuna hükmetti.

31 Temmuz YÖK Başkanlığına, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı.

6 Ağustos Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevden ayrıldı, Mahmut Özer Millî Eğitim Bakanı oldu.

10 Ağustos 2021 YKS’nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) uygulanan baraj puanı düşürüldü.

19 Ağustos 6 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasının istenmesine karar verildi.

26 Ağustos Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine (RAM) 260 fizyoterapist alınacağı ve her bir RAM’da en az 1 fizyoterapistin görev yapacağı duyuruldu.

27 Ağustos Öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvurabileceği duyuruldu.

3 Eylül 20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi.

5 Eylül “Okullarda COVID-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi” hazırlandı.

5 Eylül COVID-19 ile ilgili okullara destek olmak amacıyla MEBİM bünyesinde COVID-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi oluşturuldu.

6 Eylül Yeni eğitim-öğretim yılı yüz yüze eğitim ile başladı.

14 Eylül 20. Millî Eğitim Şûrası’nın toplanacağı duyuruldu.

1 Ekim Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

4 Ekim “Okullarda COVID-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi” güncellendi.

14 Ekim Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

6 Kasım Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) İstanbul Eğitim Konferansı’nı düzenledi.

11 Kasım 18 yaş ve üstü açık öğretim lisesi öğrencilerinin mezuniyetleri için gerekli 8 dönem şartı kaldırıldı.

21 Kasım “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” Projesi ödenekleri 81 ile gönderildi.

22 Kasım Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de Eğitimin 20 Yılı-2000-2019 adlı raporu yayımladı.

25 Kasım Türkiye Maarif Vakfınca düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi başladı.

1 Aralık 20. Millî Eğitim Şûrası Ankara’da toplandı.

3 Aralık 20. Millî Eğitim Şûrası tamamlandı. 128 karar alındı.

3 Aralık 750 engelli öğretmen ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 tanıtımı yapıldı.

3 Aralık İl millî eğitim müdürlüğü bünyesinde görev yapan “maarif müfettişleri”, “eğitim müfettişi” kadrosuna geçirildi.

7 Aralık Köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10’dan 5’e düşürüldü.

12 Aralık Millî Eğitim Bakanı Özer, Bakanlığın 2022 yılı bütçesini TBMM Genel Kuruluna sundu.

30 Aralık Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MEB önünde basın açıklaması yaptı.

31 Aralık Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM’ye sunuldu.

UZMAN VE PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ

Hasan Bozgeyikli

Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi

Meslekî Eğitimde 1000 Okul Projesi

İsmail Güleç

Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Rektör Atama Usulü

Nihat Erdoğmuş

Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Değişimi Yönetecek Rektörler Aranıyor

Lütfi Sunar

Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Türkiye’de Öğretmenlik Mesleği İtibar Kaybı Yaşıyor

Uğur Özalp

Marmara Üniversitesi

Okul Sanayi İş Birliği ve Meslekî Eğitim

Yusuf Alpaydın

Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

COVID-19 Sonrası Eğitim Politikaları

Metin Özkan

Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi

Eğitim Yöneticiliği için “Sertifika” Gerekir mi?

İsmail Erol

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

2021 Yılında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri