Türkiye Emlak Katılım Bankası Kuruldu

2019 yılında İslam finansı alanında yaşanan önemli bir gelişme katılım bankacılığı alanında yaşanmıştır. 25 Şubat itibariyle Türkiye Emlak Katıılım Bankası, sektöre yeni bir kamu katılım bankası olarak girdi. Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın, özellikle konut sektöründe faaliyet göster- mek amacıyla kurulduğunu söyleyebiliriz. Böylece bankacılık sektö- ründe faaliyet gösteren kamu katılım bankası 3’e yükselirken toplam- da sayı 6’ya ulaşmıştır. 2019 yılı içerisinde katılım bankaları şube sayısı 1122’den 1.179’a ulaşırken; ATM sayısı ise 1.922’den 2.166’ya yükseldi.