Hukuk sisteminin geleceğe dair öngörüde bulunarak etkili bir şekilde çalışması, geçmişle yüzleşmek ve onun etkilerini analiz etmekle mümkündür. Geçmişte yaşanan hukuki olaylar, bu olaylara toplumun ve ilgili kurumların bakışı, şimdi ve gelecek için projeksiyon oluşturması bakımından dikkate alınmalıdır. Hukuk İzleme Raporu’yla Türkiye’nin bir önceki yılının “hukuk bilançosu” gösterilmeye çalışılmaktadır.