Görünüm: Sayılarla 2019

2019 yılında eğitim alanında yaşanan gelişmeleri sayılarla gösterdiğimiz bu bölüm sayesinde, yıllık akışı geniş bir perspektiften izleme imkanı oluşuyor.

2019'da Çocuklar

2019'da Çocuklar

• 5-17 yaşındaki çocuklardan 787 bini ne çalıştı ne de okula gitti. 

• 5-17 yaşındaki çocuklardan 247 bini çalıştı ama okula gitmedi.

• 5-17 yaşındaki çocuklardan 473 bini hem çalıştı hem okula gitti. 

• 0-17 yaşındaki çocuklardan 14.075’i koruma ve bakım altına alındı.

• 12-17 yaşındaki çocuklardan 14.702’si suça sürüklendi. 

2019’da Eğitime Erişim ve Katılım

2019’da Eğitime Erişim ve Katılım

• 5 yaşındaki her 100 çocuktan 32’si okul öncesi eğitim almadı.

• Ortaokul çağındaki her 100 çocuktan 8’i eğitim almadı.

• Lise çağındaki her 100 gençten 16’sı eğitim almadı.

• Üniversite çağındaki her 100 gençten 56’sı eğitim almadı.

• Her 100 öğrenci arasında okul öncesi düzeyde 19, ilkokulda 7, ortaokulda 4,5, lisede 2,5 ve genel olarak 5 Suriyeli öğrenci yer aldı.

• Her 100 öğrenciden 9’u okul öncesinde, 29’u ilkokulda, 31’i ortaokulda, 31’i lisede okudu.

• Lise düzeyinde her 100 öğrenciden 65’i devlet okulunda, 10’u özel okulda, 25’i açık öğretimde okudu.

• Lise düzeyinde her 100 öğrenciden 59’u genel lisede, 30’u meslek lisesinde, 11’i imam hatip lisesinde okudu.

• Ortaokul düzeyinde her 100 öğrenciden 77’si devlet okulunda, 14’u imam hatipte, 3’ü açık öğretimde, 6’sı özel okulda okudu.

• Her 100 yetişkinden sadece 6’sı bir yaygın eğitim aldı.

2019’da Eğitim Çıktıları

2019’da Eğitim Çıktıları

• 25-64 yaş arasındaki her 100 yetişkinden 38,4’ü lise mezunu.

• 30-34 yaş arasındaki her 100 yetişkinden 30,7’si üniversite mezunu.

• Her 100 mezundan 61,5’i iş bulabildi.

• 18-24 yaş arasındaki her 100 gençten 29,4’ü okulu terk etti.

2019’da Eğitim Ortamları

2019’da Eğitim Ortamları

• Her 100 öğrenciden 8’i yaşadığı yerde okul olmadığı için başka bir yere taşındı.

• Bir sınıfa ortalama 20 öğrenci, bir öğretmene ortalama 14 öğrenci düştü.

• K12 düzeyinde her 100 öğrenciden 8,72’si özel okulda okudu.

• Her 100 öğrenciden 2’si pansiyonda, 1’i yurtta kalıyor.

• Her 100 okuldan sadece 5’i denetimden geçti.

2019’da Eğitimin Finansmanı

2019’da Eğitimin Finansmanı

• Her 100 liradan 16,82’si, GSMH’den 3,63’ü eğitime harcandı.

• Her 100 liradan 75 TL’si personel ücretlerine, 9 TL’si yatırıma ayrıldı.

• Her 100 liradan 6 lirası okul öncesine, 15 lirası ilkokula, 16 lirası ortaokula, 16 lirası genel liselere, 14 lirası meslek liselerine, 33 lirası da yükseköğretime harcandı.

• Bir öğrenci başına yıllık ortalama 9790TL/2030$ harcama yapıldı.

2019’da Eğitimin İnsan Gücü

2019’da Eğitimin İnsan Gücü

• Her yüz 100 öğretmenden 9’u yönetici, 80’i kadrolu, 11’i sözleşmeliydi.

• Her 100 öğretmenden 8’i ücretli olarak çalıştı.

• Her 100 öğretmenden 10’u yüksek lisans veya doktora mezunu.

• Her 100 öğretmenden 61’i 40 yaşın altında, 27’si 41-50 yaş arasında, 11’i 51-60 yaş arasında, sadece 1’i 60 yaşın üstünde.

• Her 100 öğretmenden 40’ı erkek, 60’ı kadın.

• Her 1000 öğretmenden 70’i tezsiz, 28’i tezli yüksek lisans, 2’si doktora mezunu.

Kronoloji: 2019’da Ne Oldu?

Bu bölümde eğitim alanında 2019'da yaşanan önemli gelişme ve olayların kronolojik bir listesi yer almaktadır.

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Özel Öğretim Kurslarının (Dershaneler) Kapatılmasına İlişkin Açıklama Yayımlandı.

Özel Yeteneklilerin Eğitimi Çalıştayı Yapıldı.

Birinci Kanaat Dönemi Sona Erdi, Yarıyıl Tatili Başladı.

Tasarım Beceri Atölyelerinin Tanıtımı Gerçekleştirildi.

Okul Yöneticisi Seçme Sınavı’na İlişkin Yönetmelik Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı.

20 Bin Öğretmen Ataması Yapıldı.

Yarıyıl Tatili Sona Erdi ve İkinci Kanaat Dönemi Başladı.

Okul Profili Değerlendirme Çalışmaları Tanıtıldı.

Özel Temel Lise Öğrencilerinin Ortaöğretim Kurumlarına Nakil ve Geçişleri Düzenlendi.

Öğrenci Başarı İzleme Araştırması Uygulandı.

Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı uygulandı.

Mahallî idare seçimleri soruşturmaları açıldı. 100’ün üzerinde kişi ifadeye çağırıldı.

31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlerin ertesinde seçime yapılan itirazlar ülke gündeminde hayli tartışıldı. İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı 8 Nisan’da başlayan YSK’ya itiraz süreci sonrasında seçim sonuçlarına göre siyasi partiler 25 ilde YSK’ya itirazda bulundu. YSK ilk olarak AK Parti’nin İstanbul geneline ilişkin itirazını gündemine aldı ve AK Parti’nin itiraz dilekçesinde yer alan bazı hususların araştırılması için ara kararlara imza attı. 

Yeni Ortaöğretim Modeli Kamuoyuna Tanıtıldı.

Çalışma Takvimine İki Ara Tatil Eklendi ve Yaz Tatili Süresi İki Hafta Kısaltıldı.

LGS Sonuçları Açıklandı.

YKS Sınavı Yapıldı.

Okullar Yaz Tatiline Girdi

LGS Sınavı Yapıldı.

Coğrafi Bilgi Sistemi (MEBCBS) Hayata Geçirildi.

LGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

YKS Sınav Puanları Açıklandı.

Okula Başlama Yaşına (69 ay), Tenefüs Sürelerine (en az 15 dk) ve Ortaokullarda Blok Ders Uygulamasının Kaldırılmasına İlişkin Düzenleme Yapıldı.

Zümre ve Kurul Toplantıları Yönergesi’nde Değişiklik Yapıldı.

Uluslararası Program Uygulama Yönergesi Yayımlandı.

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapıldı.

YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

Güvenli Okul Projesi Kapsamında Protokol İmzalandı.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Başladı.

Yabancı Öğrenciler Uyum Sınıfları Konulu Genelge Yayınlandı.

Yeni Nesil Öğretmen Odası Tasarımları Tanıtıldı.

E-Portfolyo Projesi Kamuoyuna Tanıtıldı.

Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin Yönergesi Yayımlandı.

Türkiye Öğretmenler Kupası Müsabakaları Başladı.

Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı Yayımlandı.

İlk Ara Tatil Uygulaması Uygulandı.

Öğretmen Destek Noktalarına İlişkin Açıklama Yapıldı.

Öğretmenler İçin Önlük Uygulaması Tanıtıldı.

Aksaray’da Otizmli Çocuklar Yuhalandı.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Planı Yayımlandı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısının Cumhurbaşkanlığına Sunulduğu Açıklandı.

2020 Bütçe Kanunu Görüşmeleri Kapsamında MEB 2020 Bütçesi Sunumu Yapıldı.

Veliler, Okul Kantini ve Çevresinde Asitli İçecek Satışına Tepki Gösterdi.

Veliler için “Bizden” Adlı Aylık Bülten Hazırlandı.

Google ile İş Birliği İçerisinde Başlatılan Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı Tanıtıldı.

PISA 2018 Sonuçları Açıklandı.

Birlikte Bir Yıl toplantısı “Güçlü Öğretmen Güçlü Gelecek” Başlığıyla Gerçekleşti.

YA DA Dergisi Yayın Hayatına Başladı.

Uzman Görüşü

PAYDAŞ GÖRÜŞÜ

KATKIDA BULUNANLAR

İbrahim Hakan Karataş

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde eğitim yönetimi alanında doçenttir. Okul yöneticiliği, eğitim politikaları ve sivil toplum-eğitim ilişkileri konularında çalışmalar yapmaktadır. Öncü Okul Yöneticileri Derneği kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. İLKE Vakfı’nda kıdemli araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Muhammed Hüseyin Ergören

İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerbölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı Araştırma ve Yayın Biriminde araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Yusuf Alpaydın

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Eğitim politikaları, eğitim-istihdam ilişkileri, yükseköğretim ve yetişkin eğitimi konularında araştırma ve yayınları devam etmektedir.

Yunus Çolak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehircilik Doktora programına devam etmekte ve Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Kurtuluş Öztürk

Sabahattin Zaim Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Düşüncesi konulu doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. Temel ilgi alanlarını geç Osmanlı dönemi eğitim politikaları, eğitimde modernleşme, modern eğitim ve yeni birey düşüncesi gibi konular oluşturmaktadır. Eğitim alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev yapmaktadır.

Hayyam Celilzade

Yüksek lisans eğitimini, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Tübitak bursiyeri olarak tamamlamıştır. Hâlen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Tübitak bursiyeri olarak doktora tez çalışmalarına devam etmektedir.

Selami Aydın

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim dalında öğretim üyesidir. İngilizcenin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretimi bağlamında temel dil becerileri, ölçme ve değerlendirme, duyuşsal durumlar, teknoloji ve sosyal medya kullanımı üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Cihan Kocabaş

Okul müdürlerinin güç tipi tercihlerini ve kriz yönetimi becerilerini incelediği yüksek lisans tez çalışmasını 2016’da sunmuştur. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Eğitim Yönetimi Doktora programında çalışmalarına Yükseköğretim yönetimi ve öğretmen yetiştirme alanlarında devam etmektedir.

Mustafa Gündüz

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Eğitim Tarihi Profesörüdür. Temel araştırma alanı, Türk eğitim tarihinin Tanzimat sonrası gelişmeleri olup, dönemin eğitim sorunları ve öncü eğitimcileri üzerine çalışmalar sürdürmektedir.

Yeşim Güleç Aslan

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları arasında Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocukların eğitimi, OSB alanında eğitimci eğitimi ve uygulamalı davranış analizi yer almaktadır. Ayrıca, uygulamalı davranış analizi, otizm spektrum bozukluğu, oyun ve şarkı öğretimi, kaynaştırma, atipik çocuk psikolojisi gibi dersleri yürütmektedir.

Elçin Dilşat Yavuz

Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans mezunudur. Edebiyata ve eTwinning projelerine özel ilgisi vardır. İstanbul’da bir devlet okulunda çalışmaktadır.

Reyhan Gümüş

2004 yılında İstanbul’da doğdu. Kandilli Kız Lisesi’nde eğitimine devam etektedir. Liseye başlamadan önce bir yıl Kadıköy İHL’de İspanyolca hazırlık okumuştur ve 3 yıl kadar tekvando kursuna gitmiştir.

Gülnihal Ayverdi

2004 yılında İstanbul’da doğdu. Kandilli Kız Lisesi’nde eğitimine devam etektedir. Liseye başlamadan önce bir yıl Kadıköy İHL’de İspanyolca hazırlık okumuştur ve 3 yıl kadar tekvando kursuna gitmiştir.

Lütfi Sunar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık, İslamcılık, tabakalaşma alanında çalışmaları bulunmaktadır.

H. Merve Bircan Altınsoy

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış alanında doktora eğitimine devam etmektedir. 2017 yılından beri İLKE çatısı altında faaliyet gösteren Kurumsal Yönetim Akademisi altında araştırmacılık görevini sürdüren Bircan, Aralık 2018’den itibaren İLKE’de araştırmacı olarak çalışmaya başlamıştır.

Arife Gümüş Sarı

2012-2019 yılları arasında İLKE Vakfı’nda kıdemli araştırmacı olarak çalışan Arife Gümüş, halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimine devam etmektedir. Eğitim Politikaları, Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri ve Din Eğitimi ilgi alanlarındandır.

Necip Taha Gür

2019 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’ nda “İdarenin Özendirme ve Destekleme Faaliyeti” konulu tezini savunarak hukuk doktoru ünvanını almıştır. Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

İlayda Ardakoç

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezundur. Pedagojik formasyon eğitimini, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nde hâlen yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İLKE Vakfı’nda bursiyer araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Büşra Ozan

İstanbul Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünü bitirdi. Çocukları Değerlendirmede Kullanılan Objektif Gelişimsel Testler ve Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği tarafından Denver Testi uygulayıcılığı yapmaktadır. Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapmaktadır.