Tasarruf Zirvesi Gerçekleştirildi

Dünya Tasarruf Günü’nde 31 Ekim’de İstanbul Sabahattin Zaim Üniver- sitesi tarafından “Tasarruf Zirvesi ve Uluslararası Tasarruf Ekonomisi” sempozyumunun ilki gerçekleştirildi.