Süregelen Tartışma Aile

Toplumun temel birimi aile üzerindeki tartışmalar, 2019 yılı boyunca da boyut değiştirerek devam etti. Her iki tarafın da isteğiyle gerçekleşen erken evlilik sonrasında, erkeğin cinsel istismardan yargılanarak aile birliğinin dağıldığı iddiaları bu tartışmaların başında geliyor. Diğer taraftan İstanbul Sözleşmesi’nin aile ve ahlaki değerler üzerindeki olumsuz etki iddiaları etrafında dönen tartışmalar devam ediyor.