STK Yönetici Eğitim Programı (2016)

Gönüllü teşekküller olarak ortaya çıkan sivil toplum kuruluşlarının profesyonelleşme sürecine evrildiği bu dönemde bilgi ve birikim açısından donanımlı yöneticilere olan ihtiyaç günden güne daha fazla hissedilmektedir. İşleyiş ve yapı itibariyle kâr amaçlı kuruluşlardan farklılık gösteren sivil toplum kuruluşlarını yöneten kişilerin diğer kurumların yöneticilerine nazaran gözetmesi gereken daha hassas dengeler bulunmaktadır. Bu nedenle bir STK yöneticisinden, sivil çalışmalara yönelik açılımları, imkanları, fırsatları, kurumu için stratejik gelişmeleri iyi analiz etmesi, gündemi yeni bir perspektifle,vizyon sahibi bir bakış üzerinden okuyabilmesi, profesyonellikle gönüllülük arasında hizmet veren çalışanlarının verimli iş üretmesini sağlaması ve kurumunun sürdürülebilir kalıcı stratejilere sahip olabilmesi için donanımlı ve iyi yetişmiş olması beklenir. Bu amaçla İLKE Derneği olarak sivil toplum çalışmalarının işleyişine vâkıf, alanında uzman kişilerin vereceği eğitimlerle STK yöneticilerinin yönetim-organizasyon sistemi ve yönetim becerileri konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirebilmesini amaçlamaktayız.

Programımıza herhangi bir STK’da aktif görev alan ve yönetim kademlerinde çalışan herkes kontenjan dâhilinde katılabilecektir.

 
Nihat Erdoğmuş

Koordinatör

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ