STA HAKKINDA

Sivil Toplum Akademisi (STA); sivil toplumun konuları, sorunları ve ihtiyaçlarına yönelik bilgi üretmek ve ürettiği bilgiyi tüm paydaşlarına sunmak amacıyla kurulmuştur. Çalışma sahası, eğitim, araştırma ve raporlama olmakla birlikte STA, sivil toplumun dikkat noktalarına yönelik çalışmalarını hem ulusal hem de uluslararası sahada sürdürme hedefindedir. STA, geliştirdiği projeler ve araştırmalar ile STK’ların kapasite, üretim ve iletişim kabiliyetlerine yönelik odak çalışmalar yapmaktadır. 


Sivil Toplum Akademisi, gönüllü ve kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik üç temel alanda çalışmalarını sürdürmektedir: 

 • Sivil toplum fikrinin ve alanının oluşturulmasına yönelik araştırma ve yayın çalışmaları
 • STK’ların geliştirilmesine yönelik eğitim ve etkinlikler
 • Gönüllülüğün ve gönüllülerin desteklenmesine yönelik çalışmalar

Bu amaçlar dâhilinde STA eğitim, proje ve etkinliklerle; sivil toplum kuruluşlarının kurumsal gelişim süreçlerini geliştirme ve perspektif kazandırmayı, sivil diplomasi, katılım, diyalog ve işbirlikleri oluşturmayı; araştırma ve raporlama çalışmalarıyla; sivil toplumun çalışma sahasında yer alan konularda akademik bilgi üretme, araştırma ve raporlama yapmayı; Yayınlar yoluyla da sivil toplum alanındaki birikimin görünür hale getirilmesini hedeflemektedir. 


STA’nın başlıca faaliyetleri şunlardır: 

 • STK’larda Öz Değerlendirme Modeli
 • Sivil Toplum Bibliyografyası Projesi
 • İslami STK’ların Değişimi Araştırması
 • Kurumsal Gelişim Eğitim Programı (KGEP)
 • Kurumsal Gelişim Uygulama Atölyeleri
 • STK’larda Kapasite Geliştirme Çalıştayları
 • Türkiye’de Sivil Toplumun Gündemi
 • Sivil Toplum Zirvesi 
 • Türkiye’nin Gönüllü Gücü Sözlü Tarih Projesi


ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ