Selim Tiryakiol

Selim Tiryakiol

Selim Tiryakiol 2010 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini 2013’te, doktora derecesini ise 2018’de aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden almıştır. Doktora sırasında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde araştırma görevlisi iken TÜBİTAK'ın desteğiyle Central Connecticut State Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Doktora sonrasında Yale Üniversitesi’nde 2018-2020 yılları arasında Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü’nde Türkçe ve Türk kültür ve edebiyatı üzerine dersler vermiştir. Aynı yıllarda Türkçeyi miras dil olarak konuşan çocuklarla araştırma ve eğitim çalışmaları yürütmüştür. Hâlihazırda, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesidir. Akademik çalışmaları psikolinguistik ve eğitim bilimleri disiplinleri kapsamında göçmen çocuklarda dil edinimi, gelişimi ve eğitimi konularına yoğunlaşmaktadır.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ