Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin Yönergesi Yayımlandı.