Okula Başlama Yaşına (69 ay), Tenefüs Sürelerine (en az 15 dk) ve Ortaokullarda Blok Ders Uygulamasının Kaldırılmasına İlişkin Düzenleme Yapıldı.