Necip Taha Gür

Necip Taha Gür

2010 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden (Çift Anadal) mezun olmuş, 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’ nda “Yargı Kararları Işığında İdare Lehine Kurulan İrtifaklar” konusunda yüksek lisans derecesi almıştır.

2017 Ekim ve 2018 Eylül tarihleri arasında Maastricht Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Ulusalüstü Hukuk Araştırmaları Enstitüsü’nde (Institute for Transnational Legal Research-METRO) ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’ nda “İdarenin Özendirme ve Destekleme Faaliyeti” konulu tezini savunarak hukuk doktoru ünvanını almıştır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda Nisan 2012 ila Kasım 2018 tarihleri arasında araştırma görevlisi olarak çalışan Necip Taha Gür, halen Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda görevini sürdürmektedir.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ