Mustafa Gündüz

Mustafa Gündüz

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Eğitim Tarihi Profesörüdür. Temel araştırma
alanı, Türk eğitim tarihinin Tanzimat sonrası gelişmeleri olup, dönemin eğitim sorunları ve öncü eğitimcileri
üzerine çalışmalar
sürdürmektedir.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ