Muhammed Hüseyin Ergören

Muhammed Hüseyin Ergören

Lisans eğitimini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Muhammed Hüseyin
Ergören, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
2017-2018 yılları arasında İlmi Etüdler Derneğinde stajyerlik yapmış olan
Ergören, daha önceden özel bir danışmanlık firması ve okul kütüphanesinde görev
yapmıştır. İLKE ilim kültür eğitim vakfı Araştırma ve Yayın Biriminde
araştırmacı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ

KURULUŞLARIMIZ