Muhammed Hüseyin Ergören

Muhammed Hüseyin Ergören

Lisans eğitimini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan M. Hüseyin Ergören, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İLKE Vakfı'nda Araştırmacı ve Araştırma ve Yayın Koordinatörlüğü görevlerini yürüten Ergören, bu dönemde birçok raporun editörlük ve yayın süreçlerini yürütmüştür.  GETÜ projesinin yürütülmesinde, TODAM ve EPAM gibi araştırma merkezlerinin kuruluşunda ve İLKE'nin önemli faaliyetlerinden olan Alan İzleme Raporları projesinin ilk defa hazırlanışı ve uygulamasında da aktif roller üstlenmiştir. Görevine 2022 yılından bu yana İLKE Kurumsal İletişim Koordinatörü olarak devam etmektedir.   

hergoren@ilke.org.tr


ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ