Muhammed Gazali Kılınç

Muhammed Gazali Kılınç

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini ve İLEM Eğitim Programını tamamladı. Lisans sürecinde bildiri sunumları ve laboratuvar çalışmalarında bulunmuş Muhammed Gazali Kılınç İLKE Vakfı Araştırma ve Yayın Biriminde araştırmacı asistanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ

KURULUŞLARIMIZ