Lisansüstü Eğitim Çalışmalarında Önemli Gelişmeler Oldu

2019’da İslam İktisadı ve Finansı ile ilgili yeni lisansüstü programları açılmaya devam etti. YÖK veri tabanındaki verilere göre 2019 yılı içerisinde 63 yüksek lisans ve doktora tezi tamamlanmıştır. Bunlardan 8’i İslam iktisadı, 16’sı İslami finans, 30’u katılım bankacılığı alanındadır.