KURUMSAL

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, pek çok hayır ve hizmet kuruluşunu kurmuş ve destek olmuş iradenin, bu alanlardaki çalışmalarını derinleştirmek amacıyla 2010 yılında kurduğu çatı bir kuruluştur.

İLKE kurumlarıyla beraber iş ahlakı ve girişimcilik, akademik çalışmalar ve yaygın din eğitimi alanında faaliyet göstermekte ve bu konularda stratejik bakışı geliştiren öncü çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede İLKE; kurumlarımızın çalışma alanlarında bilgi, politika ve strateji üreten, kamuoyunda kurumlarımızın temsilini sağlayan ve kurumsal ilişkileri geliştiren bir merkez işlevi üstlenmektedir.


İLKE ÇATISI ALTINDAKİ KURUMLAR ŞUNLARDIR

 


DEĞERLERİMİZ

İslami ve insani değerler çerçevesinde yaşama, yaşanmasına vesile olma, toplumda bu yönde bir dönüşümün gerçekleşmesine ön ayak olma amacına yönelik olarak hayır odaklı iş üretmektir. Bunu yaparken zamanın ruhunu ve gününü ihtiyaçlarını dikkate almayı, benzer çalışmalar yapan kurumlarla istişare ve işbirliğini önemsemekteyiz.

  • İnsana ve insanlığa hizmet etme hedefli yaşama
  • Daima hayır ortak hedefini gözetme
  • Yapılan işlerde istişare eksenli hareket etme
  • Görevlendirmede liyakati esas alma
  • Çalışmalarımızda ihtimam gösterme
  • Faaliyetlerimizde kuşatıcı ve kapsayıcı olma.
İLKE hakkında daha fazla bilgi için kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ

KURULUŞLARIMIZ