Kübra Bilgin Tiryaki

Kübra Bilgin Tiryaki

Kübra Bilgin Tiryaki, 2010 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri’nde “Şerhu Ahlâkı Adûdiyye (Metin ve Değerlendirme)” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2012-2019 yılları arasında İlke Vakfı’nda araştırmacı olarak çalıştı; çeşitli projelerin geliştirilme ve yürütülme aşamalarında görev aldı. 2013-2017 yılları arasında İlke-İlem ortaklığında gerçekleştirilen “İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi”nin koordinatör yardımcılığını yürüttü. Proje kapsamında Ömer Türker ile birlikte İslam Ahlâk Literatürü Ekoller ve Problemler; M.Zahit Tiryaki ile İslam Düşüncesinde Mizaç Teorileri kitaplarının editörlüğünü yaptı; 15.Yüzyıldan Müellifi Meçhul Şerhu’l-Ahlâkı’l-Adudiyye’nin tahkik ve tercümesini gerçekleştirdi. İlgi alanları arasında; İbn Sînâcı doğa felsefesi ve oluş teorisi, teorik ve pratik yetkinleşme ve ahlâk konuları bulunan Tiryaki, İstanbul Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ