KATKIDA BULUNANLAR

İbrahim Hakan Karataş

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde eğitim yönetimi alanında doçenttir. Okul yöneticiliği, eğitim politikaları ve sivil toplum-eğitim ilişkileri konularında çalışmalar yapmaktadır. Öncü Okul Yöneticileri Derneği kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. İLKE Vakfı’nda kıdemli araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Muhammed Hüseyin Ergören

İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerbölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı Araştırma ve Yayın Biriminde araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Yusuf Alpaydın

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Eğitim politikaları, eğitim-istihdam ilişkileri, yükseköğretim ve yetişkin eğitimi konularında araştırma ve yayınları devam etmektedir.

Yunus Çolak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehircilik Doktora programına devam etmekte ve Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Kurtuluş Öztürk

Sabahattin Zaim Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Düşüncesi konulu doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. Temel ilgi alanlarını geç Osmanlı dönemi eğitim politikaları, eğitimde modernleşme, modern eğitim ve yeni birey düşüncesi gibi konular oluşturmaktadır. Eğitim alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev yapmaktadır.

Hayyam Celilzade

Yüksek lisans eğitimini, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Tübitak bursiyeri olarak tamamlamıştır. Hâlen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Tübitak bursiyeri olarak doktora tez çalışmalarına devam etmektedir.

Selami Aydın

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim dalında öğretim üyesidir. İngilizcenin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretimi bağlamında temel dil becerileri, ölçme ve değerlendirme, duyuşsal durumlar, teknoloji ve sosyal medya kullanımı üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Cihan Kocabaş

Okul müdürlerinin güç tipi tercihlerini ve kriz yönetimi becerilerini incelediği yüksek lisans tez çalışmasını 2016’da sunmuştur. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Eğitim Yönetimi Doktora programında çalışmalarına Yükseköğretim yönetimi ve öğretmen yetiştirme alanlarında devam etmektedir.

Mustafa Gündüz

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Eğitim Tarihi Profesörüdür. Temel araştırma alanı, Türk eğitim tarihinin Tanzimat sonrası gelişmeleri olup, dönemin eğitim sorunları ve öncü eğitimcileri üzerine çalışmalar sürdürmektedir.

Yeşim Güleç Aslan

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları arasında Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocukların eğitimi, OSB alanında eğitimci eğitimi ve uygulamalı davranış analizi yer almaktadır. Ayrıca, uygulamalı davranış analizi, otizm spektrum bozukluğu, oyun ve şarkı öğretimi, kaynaştırma, atipik çocuk psikolojisi gibi dersleri yürütmektedir.

Elçin Dilşat Yavuz

Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans mezunudur. Edebiyata ve eTwinning projelerine özel ilgisi vardır. İstanbul’da bir devlet okulunda çalışmaktadır.

Reyhan Gümüş

2004 yılında İstanbul’da doğdu. Kandilli Kız Lisesi’nde eğitimine devam etektedir. Liseye başlamadan önce bir yıl Kadıköy İHL’de İspanyolca hazırlık okumuştur ve 3 yıl kadar tekvando kursuna gitmiştir.

Gülnihal Ayverdi

2004 yılında İstanbul’da doğdu. Kandilli Kız Lisesi’nde eğitimine devam etektedir. Liseye başlamadan önce bir yıl Kadıköy İHL’de İspanyolca hazırlık okumuştur ve 3 yıl kadar tekvando kursuna gitmiştir.

Lütfi Sunar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık, İslamcılık, tabakalaşma alanında çalışmaları bulunmaktadır.

H. Merve Bircan Altınsoy

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış alanında doktora eğitimine devam etmektedir. 2017 yılından beri İLKE çatısı altında faaliyet gösteren Kurumsal Yönetim Akademisi altında araştırmacılık görevini sürdüren Bircan, Aralık 2018’den itibaren İLKE’de araştırmacı olarak çalışmaya başlamıştır.

Arife Gümüş Sarı

2012-2019 yılları arasında İLKE Vakfı’nda kıdemli araştırmacı olarak çalışan Arife Gümüş, halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimine devam etmektedir. Eğitim Politikaları, Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri ve Din Eğitimi ilgi alanlarındandır.

Necip Taha Gür

2019 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’ nda “İdarenin Özendirme ve Destekleme Faaliyeti” konulu tezini savunarak hukuk doktoru ünvanını almıştır. Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

İlayda Ardakoç

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezundur. Pedagojik formasyon eğitimini, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nde hâlen yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İLKE Vakfı’nda bursiyer araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Büşra Ozan

İstanbul Biruni Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünü bitirdi. Çocukları Değerlendirmede Kullanılan Objektif Gelişimsel Testler ve Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği tarafından Denver Testi uygulayıcılığı yapmaktadır. Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapmaktadır.