KATKIDA BULUNANLAR

Lütfi Sunar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık, İslamcılık, tabakalaşma alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Taha Eğri

Kırklareli Universitesi İktisat Fakultesinde doktor oğretim uyesi olarak calışmakta olan Eğri’nin temel calışma alanları kurumsal iktisat, ortadoğu ekonomileri, asker-ekonomi ilişkisi ve islam iktisadıdır.

Sayim Yorğun

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda “Küreselleşme Sürecinde Sendikalar ve Türkiye” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Hali hazırda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde öğretim üyesidir. Çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, sosyal politika, sosyal güvenlik ve iş hukuku gibi alanlar çalışmalarına devam etmektedir.

Mehtap Demir

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde “Çok Düzeyli Toplu Pazarlık ve Türkiye’de Uygulanabilirliği” başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Halihazırda Kırklareli Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde öğretim üyesidir. çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, sosyal politika, insan kaynakları alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Tahsin Öztiryaki

İş yaşamına öğrencilik yıllarında başladı. Aile firması olan Öztiryakiler’de üretim, Ar-Ge, Satınalma ve İhracat başta olmak üzere firmanın tüm bölümlerinde görev alarak ülkemiz sanayisine çok önemli hizmetler vermektedir ve 120’den fazla ülkeye ihracat yapan Öztiryakiler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir. İş dünyası ağırlıkta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunda kurucu üye, kurucu başkan ve yönetici olarak görev yapmaktadır.

Özer Selçuk

Van Tilburg Üniversitesi Ekonomi alanında doktorasını tamamlayan Selçuk, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. “Türkiye’de Ücret Eğrisi: Hanehalkı İşgücü” gibi bir çok devlet destekli projede yer almıştır. Tarım, enerji, savunma sanayi, bilişim alanlarındaki stratejik kurumların iktisadi çalışmaları ile ilgilenmektedir.

Ayça Doğaner

Dr. Ayca Doğaner, 2009 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası’nda görev almakta olup, 2014 yılından itibaren Birim Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda yayımlanmış makaleleri ve bildirileri mevcut olup, makroekonomi, uluslararası ekonomi, para ve banka, iktisat politikası alanlarında calışmalarını sürdürmektedir..

Betül Mutlugün

2012 yılından bu yana araştırma görevlisi olarak İstanbul Üniversitesinde görev yapmaktadır. Mutlugün, doktora eğitimini 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Doktora programında tamamlamıştır. Makroiktisat, İktisadi Büyüme ve Gelir Dağılımı alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde çalışmaları bulunmaktadır. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisinde 2014 yılından bu yana Yardımcı Editörlük görevini sürdüren yazar, gelir eşitsizliği, Post-Keynesyen iktisat ve Heterodox iktisat alanında çalışmaktadır.

Furkan Yıldız

Furkan Yıldız, doktorasını 2017 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında “Orta Gelir Tuzağı, Nedenleri ve Sonuçları: Kırılgan Beşli Ülkeleri Deneyimi” başlıklı teziyle tamamlamıştır. Hâlen Kırklareli Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Enerji, büyüme, suç, bağımlılık gibi alanlarla ilgilenmektedir

Hadin Öner

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans Bölümünde 2021 yılında doktorasını tamamlayan Öner, faizsiz finans, katılım bankacılığı, katılım sigortacılığı ve risk yönetimi alanında çalışmalar yapmaktadır. 10 yılı aşkın katılım bankacılığı sektöründe şubecilik dâhil genel müdürlüğün birçok departmanında farklı pozisyonlarda çalışan Öner, 2018 yılından beri Aksaray Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Muhammed Hüseyin Ergören

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı Araştırma ve Yayın Biriminde araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Merve Soylu

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans bölümünden 2020 yılında mezun olan Merve Soylu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans alanında yüksek lisans eğitine devam etmektedir. İKAM bünyesinde islamiktisadi.net platformunda editör olarak çalışmaktadır.

Osman Paldır

1992’de İstanbul’da doğdu. İlköğretim ve liseyi İstanbul’da okudu. Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladı.Lisans eğitimi sırasında önlisans programı olan Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünü bitirdi. Bir banka ve bir inşaat şirketinde çeşitli pozisyonlarda çalışan Paldır, İKAM İdari işler uzmanı görevini yürütmektedir.

Muhammed Gazali Kılınç

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini ve İLEM Eğitim Programını tamamladı. Lisans sürecinde bildiri sunumları ve laboratuvar çalışmalarında bulunmuş Muhammed Gazali Kılınç İLKE Vakfı Araştırma ve Yayın Biriminde araştırmacı asistanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.