KATKIDA BULUNANLAR

Lütfi Sunar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık, İslamcılık, tabakalaşma alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Nihat Erdoğmuş

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kurumsal kapasitenin yapısal ve yönetsel bakımdan geliştirilmesi, değişim yönetimi, yönetim psikolojisi, kariyer kimliğinin oluşumu ve değişimi, STK’ların yönetimi ve yükseköğretimin yönetimi konularında çalışmaları bulunmaktadır.

H. Merve Bircan Altınsoy

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış alanında doktora eğitimini sürdürmekte olup, Kurumsal Yönetim Akademisi’nde koordinatör olarak görev almaktadır.

Ömer Torlak

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümünde öğretim üyesi. Pazarlama tarihi, pazarlama ahlakı, kültür ve pazarlama konularında çalışmalar yapıyor.

Abdullah Serenli

İnsan Kaynakları, Kalite Sistemleri, Proje Yönetimi ve Denetim alanlarında uzmanlık kariyerine devam etmektedir. Eğitim, Kültür, Düşünce, Gençlik ve Spor alanlarında faaliyet yürüten farklı sivil toplum kuruluşlarında gönüllü görevlerde bulunmaktadır.

Davut Pehlivanlı

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Risk Denetim Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü olarak akademik faaliyetlerine devam etmektedir. Temel araştırma konuları risk yönetimi, kurumsallaşma, iç denetim ve hile yönetimi, GRC ve veri madenciliğidir.

Süleyman Ragıp Yazıcılar

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Kişilerarası İletişim bölümünde doktora yapmaktadır. Genç Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürlüğü ve Uluslararası Genç Derneği’nin başkanlığını yürütmektedir.

Mehmet Ali Çalışkan

Sivil toplum araştırmaları yapan YADA Vakfı, itibar sosyolojisi araştırmaları yapan ADHOC Ltd. ve seçmen izleme araştırmaları yapan TEAM'in kurucuları arasındadır. Uluslararası kuruluşlar, özel sektör kuruluşları ve siyasi partiler için araştırma, proje izleme değerlendirme ve etki analizi çalışmalarında yer almakta, danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Funda Akyol

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur. Farklı sivil toplum kuruluşlarında görev yapmakta olup; kadın, aile, gençlik, katılım, kamu STK işbirliği vb. alanlarda proje ve çalışmalar yürütmektedir.

Nihat Bulut

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Genel kamu hukuku, insan hakları hukuku alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Selahattin Güven

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümden 2002 yılında mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk alanında Yüksek lisans, Selçuk Üniversitesi Sosyoloji alanında doktora derecesini aldı.

Ahmet Sait Öner

Serbest avukat olarak çalışmaktadır. Adalet ve İlim Akademisinin yöneticiliğini yürütmekte olup, hukuk alanında araştırma ve çalışmalarına devam etmektedir.

Hakan Kalkavan

İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Temel araştırma konuları; İktisadi düşünce, İslam ekonomisi, Ekonomik eşitsizlik, Din-Ahlak- İktisat ilişkileri ve İş ahlakıdır.

Ramazan Tiyek

Kırklareli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Endüstri İlişkileri ve Sosyal Politika ile ilgili yayınları bulunmaktadır.

Mustafa Halil Aydın

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nde Cumhuriyet tarihi alanında yüksek lisans yapmakta olup, Kurumsal Yönetim Akademisi’nde uzman yardımcısı olarak görev almaktadır.

Muhammed Hüseyin Ergören

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı’nda araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Muhammed Mustafa Bilgili

Yüksek lisans eğitimine Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde devam etmektedir. İLKE Vakfı’nda araştırmacı olarak görev alan Bilgili’nin, akademik çalışmaları Ortadoğu siyaseti ve İslamcılık düşüncesi üzerinedir.

Hasan Remzi Eker

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Psikoloji Felsefesi alanlarına ilgi duymaktadır. İLKE Vakfı’nda eğitim alanında araştırma asistanı olarak çalışmaktadır.

Muhammed Gazali Kılınç

Din Psikolojisi alanında yüksek lisansına ve İLKE Vakfı Araştırma ve Yayın Biriminde araştırmacı asistanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.