KATKIDA BULUNANLAR

Lütfi Sunar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık, İslamcılık, tabakalaşma alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Necip Taha Gür

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden 2010 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında 2013 yılında yüksek lisans, 2019 yılında ise doktora derecesi aldı. Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Hafsa Nur A. Engeloğlu

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2015 yılında, aynı üniversitenin Hukuk Fakültesi’nden 2016 yılında mezun oldu. Lise öğreniminden itibaren çeşitli STK’larda ve platformlarda farklı pozisyonlarda görev aldı. Avukatlık stajını tamamlayarak 2018 yılında ruhsatını alan Engeloğlu, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku’nda “İdarenin Düzenleyici İşlemleri Kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Hâlihazırda TBMM Müşaviri olarak görev yapmaktadır.

Elyesa Koytak

Galatasaray Lisesi’nden mezun olmasının ardından Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü 2013 yılında tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji yüksek lisans programını 2017 yılında bitirdi. 2017 yılından itibaren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Hüseyin Önal

Lisans eğitimini 2015 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Aynı yıl İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. Tez dönemi öğrencisi olup “Devletlerin Tanınması Hukuku Bağlamında Filistin Sorunu” başlıklı tezini yazmaktadır.

Ali Osman Karaoğlu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2008 yılında bitirdi. 2013 yılında University of London bünyesinde Uluslararası Hukuk alanında “The Western Concept of Universal Human Rights and Its Enemy Islam” adlı tezi ile master derecesi aldı. Şehir Üniversitesi’nde 2015 yılında başladığı Kamu Hukuku doktorasını “Yabancı Yatırımların Korunmasında Uluslararası Hukukun Rolü” başlıklı teziyle 2019 yılında tamamladı. University of London ve Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law’da misafir araştırmacı olarak bulundu. Hâlihazırda Yalova Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Abdulkadir Yıldız

2008 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku alanında 2010 yılında tamamladı. 2015 yılında aynı üniversite ve aynı bölümden doktora derecesi aldı. Hâlihazırda Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesidir.

Cavit Tatlı

2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2001 yılında hâlen bünyesinde İstanbul Barosu’na bağlı serbest avukat olarak mesleğini devam ettirdiği Tatlı Hukuk Bürosu’nu kurdu. 2011 yılında Hukukçular Derneği Genel Başkanı olan Tatlı, 2019 yılında tekrar aynı göreve seçildi. Birçok dergi ve gazetede yazısı bulunmaktadır.

Nihat Bulut

Sırasıyla Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans, aynı üniversitede Kamu Hukuku programında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Akademik görevlerinin yanında Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHEK) Kurul Üyeliği (2012-2016) yaptı. Genel Kamu Hukuku, İnsan Hakları Hukuku alanlarında çalışmalar yapmakta olan Bulut, hâlen İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır ve aynı üniversitede rektör danışmanı olarak görev yapmaktadır. Genel Kamu Hukuku, Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar, Küreselleşme ve Türkiye: Türkiye’de Devletin Gelişimi, Feodaliteden Küreselleşmeye Ekonomik İktidar Siyasal İktidar İlişkisi adlı kitapları ve birçok ulusal dergide çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Talha Erdoğmuş

2017 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Hâlen Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Osman Vahdet İşsevenler

2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku alanında 2013 yılında tamamladı. Aynı üniversite ve aynı bölümden 2019 yılında doktora derecesini aldı. Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ömer Faruk Erol

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2010 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını 2012’de ve doktorasını 2017’de Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. YÖK yüksek lisans desteği kapsamında Harvard Üniversitesi’nde misafir araştırmacı ve TÜBİTAK doktora desteğiyle McGill Üniversitesi’nde araştırmacı asistanı olarak bulundu. Yalova Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmış olan Erol, İbn Haldun Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

Rumeysa şenoğlu

2019 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden tam burslu olarak mezun oldu. Lisans eğitimine devam ederken Meridyen Münazara Kulübü, Kadın ve Demokrasi Derneği, Hukukçular Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan Şenoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nda staj yapmış, çeşitli eğitimlere katılmıştır. Yalova Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Uluslararası Hukuk, Mülteci Hukuku ve İslam Hukuku alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Musab Osman Öztekin

İzmir Bahçeşehir Koleji’nde okudu. Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. Sınıf ve ICIL (İstanbul Center of International Law) programı öğrencisidir. Çeşitli STK’larda çalışmaları bulunmaktadır.

Ahmet Sait Öner

Serbest avukatlık mesleğini yürütmektedir. Aynı zamanda Adalet ve İlim Akademisi’nin (ADİL) yöneticiliğini yapmaktadır. Hukuk alanında çalışma ve araştırmaları devam etmektedir.

Şerife Sena Poçanoğlu

Konya Sosyal Bilimler Lisesi’nde okudu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2018 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü’nde devam etmektedir. Hâlihazırda avukatlık stajını tamamlayan Poçanoğlu, aktif olarak çeşitli STK’larda ve araştırma gruplarında yer almaktadır.

Nisanur Önay

2018 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2019 yılında başladığı Galatasaray Üniversitesi Kamu Hukuku yüksek lisans programına hâlen devam etmektedir.