KATKIDA BULUNANLAR

Lütfi Sunar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık, İslamcılık, tabakalaşma alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Zeyneb Hafsa Orhan

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yö- netim Bilimleri Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümünde öğretim üyesidir. Temel çalışma alanları İslam iktisadı ve finansı, karşılaştırmalı konvansiyonel finans ve bankacılıktır.

Taha Eğri

Kırklareli Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Temel çalışma alanları kurumsal iktisat, Ortadoğu ekonomileri, asker-ekonomi ilişkisi ve islam iktisadıdır.

Ayhan Karahan

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği yönetim kurulu başkanıdır. Tekstil ve hazır giyim sektörü üzerine iş hayatına devam etmektedir.

Selman Sağlam

İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Ayrıca İKAM bünyesinde İslamiktisadi.net web sitesi editörü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Emrah Yağmurlu

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Kültürel Çalışmalar alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Ayrıca İKAM bünyesinde, İktisat Yayınları editörlüğü görevini sürdürmektedir.

Mücahid Özdemir

Sakarya Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Finansı EABD’da araştırma görevlisi ve İSEFAM’ın müdür yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Sakarya’da kurulan İKSAR Derneği’nin yönetiminde bulunmaktadır. İslami Mikrofinans konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Hakan Kalkavan

İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünde görev yapmaktadır. Temel araştırma konuları; iktisadi düşünce, İslam ekonomisi, din-ahlak-iktisat ilişkileri ve iş ahlakıdır.

Ayhan Yatbaz

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Çalışmalarını finansal muhasebe, İslami muhasebe ve İslami finans alanlarında yürütmektedir.

Mervan Selçuk

Sakarya Üniversitesinde doktora eğitimine devam etmekte ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Zekatın kurumsallaşması alanında çalışmalar yapmaktadır.

Hakan Aslan

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İSEFAM) araştırma görevlisi ve merkezin müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Sigorta alanında çalışmalar yapmaktadır.

Muhammed Yusuf Çalışan

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı lisans bölümü 4. Sınıf öğrencisidir. Üniversitenin öğrenci kulüpleri bünyesinde alan çalışmaları yürütmektedir.

Yunus Emre Aydınbaş

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans doktora programında araştırmalarına devam etmektedir. Ayrıca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak vazife yapmaktadır.

Veysel Alada

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda EFT ve sermaye piyasaları operasyonu yönetmeni olarak çalışmaktadır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi’nde İslam İktisadı ve Finansı alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Melih Turan

Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Ekonomi Politiği alanında doktora öğrenimine devam ediyor. Profesyonel ve akademik çalışmalarını katılım bankacılığı, finansal teknolojiler ve İslam iktisadı ve finansı alanlarında sürdürüyor.