FARKLI BAKIŞTAN

Katılım Bankalarının Sistemleri Yerleşiyor

Veysel Alada

Kuveyt Türk Katılım Bankası EFT ve Sermaye Piyasaları Operasyonu Yönetmeni

İslami finans içinde en önemli paya sahip katılım bankaları 2019 yılı itibariyle toplam sektördeki payını %6’ya çıkarmıştır. Buna ek olarak bir katılım bankası daha –Emlak Katılım- sektöre giriş yapmış, faaliyetlerine başlamış ve katılım bankacılığında devletin ağırlığı daha da artmıştır.  Her ne kadar payda bir artış olsa da 2025 hedefi olarak belirlenen %15’lik sektör payını yakalamak için çok kat edilmesi gereken yolumuz var.


2019 yılında İslami finans hukuki alt yapısının İslam hukuku prensipleriyle paralellik sağlanması noktasında da bazı yönetmelikler çıkmış ve ciddi çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların birkaçının 2020 yılının ilk 3 ayında bankacılık kanununda ve BDDK yönetmeliğindeki değişiklikler ve eklemeler ile katılım bankaları lehine meyveleri alınmış ve sonlarına doğru da yine bazı devam eden (Türkiye Teverruk Piyasası gibi) çalışmaların neticesinde alınacaktır inşallah. Burada katılım bankalarının önceden kanunen yapılamayan ama şimdi düzelme gösteren noktalarda hızlıca aksiyon alıp mevcut uygulamalarını İslam hukukuna en uygun, esas teşkil edecek şekilde yenileyip, revize ederek hayata geçirmeleri önemli bir konudur. 


Diğer bir konu eğitimi konusudur. Halihazırda İslami finans kuruluşları kendi iç sistemlerinde İslami finans açısından şuurun oluşturulması noktasında faaliyetleri olsa da bunu daha sürdürülebilir yapabilmek için 2 yol vardır. Birincisi iç eğitim sisteminde belli periyotlarla ve metotlarla çalışanlarının İslami finans şuuru noktasında ilkeler, uygulamalar, gerekli düzeyde fıkhi bilgi şeklinde eğitimlerin verilmesi. İkinci yol ise tüm bu alt yapıyı ve ilimleri teorik olarak almış insanların katılım bankası bünyesine alınmasıdır. İşte bu kestirme bir yoldur ki Konya Karatay ve Sabahattin Zaim Üniversiteleri 2019-2020 döneminde ilk defa lisans seviyesinde İslam Ekonomisi ve Finansı Bölümü’nden mezun vererek bu ihtiyacı karşılamaya başlayacaklardır. Bu sebeple başta katılım bankaları ve diğer İslami finans kuruluşları her yıl işe alım planlamalarında belli sayıda kontenjanı bu bölümlerden mezun olan öğrenciler için rezerv etmeleri bir gerekliliktir.


Finans sektöründe rekabet büyük ölçüde artmakta ve tanınırlığın yanında kolay ulaşılabilirlik ve iletişime geçme büyük önem kazanmaktadır. Günümüzde bunu sağlamak artık dijitalleşme ile kullanıcı dostu sistem ve uygulamalarla olacaktır. İslami finans tarafında 2019 yılında özellikle birkaç katılım bankasının bu alanda ön plana çıktığı gözlemlenmektedir.


2019 yılındaki bu önemli gelişme ve faaliyetlerin, gelecek yıllar için daha da artarak devam etmesi temennisiyle…