İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, bir boşan ma davasında, süresiz nafaka verilmeyeceğine hükmetti.