islamiktisadi.net

İslamiktisadı.net, faaliyetlerini İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) bünyesinde yürüten bir web site projesidir. Sitenin amacı, farklı kategoriler altında yapılan özgün paylaşımlarla İslam iktisadı ve finansı alanın gelişimine katkı sağlamaktır.


Sitede İslam iktisadı ve finansı alanındaki güncel haberler ve etkinlik duyuruları, kitap değerlendirmeleri, kitap önerileri ve haberleri, özgün söyleşiler, tartışma ve araştırma dosyaları ve daha fazlası okuyucuyla paylaşılmaktadır.


Haber kategorisi ile ziyaretçiler alanın gündemini yakından takip etme imkânı bulurken, etkinlik kategorisi ile ziyaretçilerin İslam iktisadı alanında gerçekleşecek her türlü etkinlik ve faaliyetlerden haberdar olması amaçlanmaktadır. Kitap kategorisi ile alana ait literatür yakından takip edilebilmekte ve kaynak kitaplar hakkında değerlendirme yazıları okunabilmektedir.


Araştırma kategorisinde alanla ilgili kaleme alınan makale, rapor, proje çıktıları daha sade bir dil ile ziyaretçilerle paylaşılmaktadır. Azalan müşarekeden, murabahaya, paranın tarihsel gelişiminden Medine pazarına, İslami muhasebeden kamu maliyesine kadar geniş bir perspektifte araştırma dosyaları ilgilileriyle paylaşılmaya devam etmektedir.


Tartışma kategorisi altında İslam iktisadı ve finansı alanında ilgi çeken meselelere eleştirel bakan metinler paylaşılmaktadır. Alanında uzman kişilerin görüşlerine yer verilerek meselelerin farklı boyutlarıyla ele alınması amaçlanmaktadır. Tartışma kategorisi altında kitlesel fonlamadan, medeniyet kavramına, politik ve popüler kültürden, mutluluk ekonomisine, israftan, eşitsizliğe çok geniş çerçevelerde yazılar paylaşılmaktadır.


Söyleşiler kategorisinde, İslam iktisadı alanına katkıda bulunmuş, deneyimli araştırmacılar ile yapılan söyleşilerle alana ilgi duyan genç araştırmacıların tecrübe elde etmeleri amaçlanmaktadır. “Farklı Açılar” söyleşi serisi ile de İslam iktisadı ve finansı alanına emek veren farklı pozisyonlardaki araştırmacıların tecrübeleri okuyucuyla paylaşılmaktadır.


2019 yılında siteye eklenen “Nedir? Kimdir?” kategorisinde ekonomik istikrar kalkanı paketi projesinden, orta sınıf kavramına, vade farkından, metafizik kavramına, 24 Ocak Kararları’ndan insani geçim ücretine kadar pek çok dosya konusu ilgilisiyle paylaşılmıştır.


İslamiktisadı.net sitesi 2020 yılında İslam iktisadı alanında en sık ziyaret edilen blog site olmayı, 2021 yılında İslam iktisadı alanında gündem oluşturan bir bilgilenme kaynağı olmayı, 2022 yılında marka ve imaj ile ana akım iktisadi tartışmalara eleştirel katkılar yapan bir mecraya dönüşmeyi hedeflemektedir.