İslam İktisadı Yayınları Raporu Yayımlandı

Araştırma raporlarını kapsamında İKAM bünyesinde çıkan bir diğer rapor “İslam İktisadı ve Finansı Sahasında Çalışma Yapan Dergi ve Yayınevleri Üzerine Bir Değerlendirme” başlığıyla Ahsan Shafiq tarafından kaleme alınmıştır. Bu çalışma, İslam iktisadı, bankacılık ve finans üzerine yayımlanan muhtemel tüm dergiler hakkında detaylı bilgi içeren ilk geniş kapsamlı çalışma olmuştur.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yer alan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 10. Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı, “Menkul Kıymetler Borsası ve İslami Açıdan Değerlendiril- mesi” konu başlığıyla 14-15 Mart tarihlerinde İÜ Rektörlük Binası Dok- tora Salonu’nda gerçekleştirildi.