İslam İktisadı Uygulamaları Genişledi

2019 yılı içerisinde İslam İktisadı alanında uygulamaya dönük adımlar atıldı. Yıl boyunca özellikle Karz-ı Hasen alanındaki çalışmalar genişledi. Bunlardan MÜSİAD’ın ve İKSAR’ın çalışmaları dikkat çekiyor.