FARKLI BAKIŞTAN

İslam İktisadı Eğitimi Gelişiyor

Muhammed Yusuf Çalışan

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Öğrencisi

Ben Muhammed Yusuf Çalışan, Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı 4. Sınıf öğrencisiyim. Bu bölümün Türkiye genelinde lisans düzeyindeki ilk öğrencilerindenim. 4 yıldır bu bölümün biz öğrenciler açısından gelişimini gözlemleme fırsatımız oldu. Bu gelişimler özellikle üniversitemiz öncülüğünde gerçekleşmektedir ve okulumuz İslam ekonomisi alanında önemli çalışmalar yürüten akademisyenlere çatısı altında uygun imkânları oluşturmaya çalışmaktadır.


2019 yılını okulumuz İslam ekonomisi alanı adına verimli geçirmeye gayret etti. Sempozyumlar, seminerler ve çalıştaylar oluşturarak alanı geliştirecek çalışmalar ortaya koydu. 2019 yılı içerisinde periyodik aralıklarla düzenlenen “İnsan ve İktisat Seminerleri” ve alanında uzman akademisyenlerin gerçekleştirdiği insan ile iktisat ilişkileri üzerinde mülahazalar bunlara örnek olarak verilebilir. Yine okulumuz halk arasında büyük bir kesimin problemi olan bir konuya ışık tutabilmek ve yeni çıkış yolları üretmek adına “Faizsiz Gayrimenkul Finansmanı Sempozyumu” düzenledi. “Karz-ı Hasen Çalıştayı” adı altında bir çalıştay organize etti. Bu çalışmalar 2019 yılı içerisinde biz öğrencilerin yakinen takip edebildiği öncü kurum olan İZÜ’nün bizlere sunduğu kurumsal faaliyetlerdi.


Bu çalışmalar haricinde okulumuzun bünyesinde biz öğrenciler de kulüp faaliyetleri gerçekleştirerek alanda kendimizi geliştirecek çalışmalarda bulunduk. Bu minvalde danışman hocamız Zeyneb Hafsa Orhan ile kitap tahlilleri yaptık, İslam ekonomisi alanında çalışan hocalarımızı okulumuza davet ederek onlarla seminerler gerçekleştirdik, sektörü oluşturan kurumları ziyarete gittik ve mezuniyetimiz sonrasında çalışma imkânımız olabilecek ortamları yakından görme fırsatı bulduk. Okulumuzun kariyer merkezi olan İZÜ Kariyer’in öncülüğünde okulumuzda mülakat simülasyonlarıyla mezuniyet öncesi mülakatlar hakkında tecrübeler edindik. Bazı liselere giderek İslam Ekonomisi bölümünü tanıttık ve üniversite adayı arkadaşlarımızı bölümümüz hakkında bilgilendirdik. Bölümümüzün akademik programı içerisinde mevcut olan staj programı sayesinde ilk staj yapan öğrencileri olduk.


Bölümün lisans düzeyinde en üst sınıfı olduğumuz için bölümle ilgili hemen her durumla ilk karşılaşan grup olduk ve bu bizim, bizden sonra gelen arkadaşlarımız için gözlem yapmamıza olanak sağladı. Bölümünün 4. sınıf öğrencilerinden biri olarak beni en memnun eden gelişme ise 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber 4 jenerasyon olarak bölümümüzde öğrenci bulundurmamız oldu. Umuyorum ki daha nice yıllar boyunca bu bölümün hem eğitim alanında hem de halk nazarında gelişmesine bizzat katkı sağlayabilenlerden olabiliriz.