İSİFAM’dan Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları ile İlgili Panel

İSİFAM “Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyum Tebliği” bağla- mında 1 Ekim tarihinde bir panel gerçekleştirdi.