İLKE STK Akademisi

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği çatısı altında bulunan kurumlarıyla birlikte sivil alanda öncü çalışmalar yapmayı, başka sivil oluşumlara sürdürülebilir politikalar ve stratejiler üretmenin yanında yapı ve işleyiş açısından da destekleyici faaliyetler içerisinde olmayı önemsemektedir. Bu çerçevede bugüne kadar iki kez “STK Yönetici Eğitimi” düzenlemiş ve pek çok STK’nın bu eğitimlerde yer almasını sağlamıştır. Sivil toplum kuruluşlarının öneminin günden güne arttığı günümüzde STK’ların işleyişinin geliştirilmesine öncülük etmeyi kendisine vazife edinen İLKE Derneği, bu kapsamda mevcut STK’lardaki ihtiyaçları gözeterek STK Akademisini oluşturmuştur. İLKE STK Akademisi bünyesinde, STK Yönetici Eğitimleri, Kapasite Geliştirme Eğitimleri ve farklı STK’ların birbirleri ile tecrübelerini paylaşacakları Siviliz Konuşmaları düzenlenecektir.

STK’ların diğer kurumlardan işleyiş ve yapı itibariyle farklılık arz etmesi bu kurumların yönetiminin daha hassas dengeler üzerine kurulmasını gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede Akademi eğitimleri ile STK’ların kendi organizasyon biçimini tasarlaması, stratejik planlarını hazırlaması ile hareket kabiliyetini geliştirmesi, kurumsal hafızanın oluşturulması ve çeşitli projeler üretip yöneten STK’lara süreçte yardımcı olabilecek bilgilerin paylaşılması amaçlanmaktadır. STK yapılanmalarının temellendiği gönüllü çalışma sistemi, medyanın etkin kullanımı ve olağanüstü durumların yönetimi ihtiyaç duyulan diğer eğitimler arasındadır. Bu çerçevede gönüllü çalışma sisteminin farklılıklarının kavranması ve doğru yönetilebilmesi, olağanüstü durumların koordinesinin etkin kılınması ve yönlendirmenin doğruluğunun artırılması, iletişim kanallarının aktif kullanımı ile ulaşılan kitlenin genişletilmesi verilecek eğitimlerin hedeflerinden yalnızca birkaçıdır.

Amaç ve hedefler ile bağlantılı olarak verilecek eğitimler şu başlıkları taşımaktadır:

  • STK’larda Bilgi ve Belge Yönetimi
  • STK’larda Kurumsal Yönetim
  • STK’larda Veri Kullanımı
  • STK’larda İletişim ve Medya Yönetimi
  • STK’larda Gönüllü Yönetimi
 
Nihat Erdoğmuş

Koordinatör

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ