İLKE BULUŞMASI 2022Çalışmaları her yıl genişleyen İLKE kurumlarının üyesi ve yönetim kadrolarında yer alan gönüllü ve mensupların bir araya geldiği, İLKE mensuplarının Türkiye, İslam Dünyası ve insanlığın sorun ve ihtiyaçlarına dair bakış açısı geliştirmeye ve sorumluluk oluşturmaya katkı sunan ve bu çerçevede yürütülen kapsamlı çalışmaların vakfın gayesi doğrultusunda gözden geçirilmesine de imkan tanıyan İLKE Buluşması’nın üçüncüsü, "Emanet ve Adalet Ekseninde Çevre" temasıyla gerçekleşecek.

Hz. Muhammed (sav)’in “Herhangi birinizin elinde bir hurma fidanı varken, kıyâmet kopacak olsa, derhal onu diksin!” hadis-i şerifi yalnızca bir öğüt değil aynı zamanda ağaca ve hayata verilen önemi de anlatmaktadır. Müslümanlar, kıyamet yaklaşsa dahi ağaç dikmekten ve çevreyi korumaktan geri kalmamalıdır. Ancak çevre sadece ağaçtan ya da insandan ibaret değildir. Bu nedenle korunması da birçok canlı ve cansız bütün ekosistemi kapsamaktadır. Modernleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni düşünce biçiminde tabiat, üzerinde politik ve ekonomik  hakimiyet kurulmak suretiyle metalaştırılacak bir alan olarak görülmüştür. Özellikle sanayi devriminden sonra ortaya çıkan çevresel tahribat, küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini beraberinde getirmiştir. Bu durum içinde yaşadığımız ekosistemi gün geçtikçe yaşanmaz hale getirerek kuraklığa, biyoçeşitliliğin azalmasına, canlı türlerinin gün geçtikçe yok olmasına, çevresel felaketlerin artmasına neden olmuştur. Mevcut kapitalist üretim tarzı da durmaksızın bu döngüyü beslemektedir. Müslümanların, yeryüzünün halifesi olan insanın, yaşamı tehdit eden bu çevresel tahribat karşısında aksiyon alması gerektiğinin bilincinde olması gerekmektedir. Çünkü İslam inancında, tabiat ve insan yaratılmış olmak bakımında aynı ontolojik konumda yer almaktadır. Tabiat, yeryüzünün halifesi olan insana emanet edilmiştir. 

Bu kapsamda çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği, hem insani hem de yukarıda bahsi geçen hadis-i şeriften hareketle İslami bir sorumluluktur. İklim değişikliğine ve çevrenin tahribatına karşı topyekun bir mücadelede bulunmak için öncelikle üretim ve tüketim tarzımızın müslümanca bir bakış açsıyla yeniden tanımlanması gerekmektedir. Küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine neden olan ülkeler, sanayi ve kalkınma sürecinin yarattığı tahribatı fark ederek yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve sera gazı emisyonunu artırma gibi önlemler almaya başlamıştır. Bu durum esasında tahrip edici kapitalist yaklaşımdan vazgeçme değil, onu yeni bir formla tekrar sunma çabasıdır. Yaşananlar Müslümanların iklim değişikliği ve çevre tahribatının önlenmesi konusunda ivedilikle sorumluluk almakla mükellef olduğunu söylemektedir.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı olarak, İslam iktisadı bağlamında yeşil ekonomiye geçişin imkanları ve çevresel tahribatın önlenmesine karşı Müslümanların ne tür sorumlulukları olduğunu irdeleyen bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Buluşmada hem geçmişin bir muhasebesi yapılacak hem de geleceğe dair çözüm önerileri ve imkanları ortaya konacaktır. Öte yandan Müslümanlar arasında çevre konusunda nasıl bir işbirliği yapılabileceğine ilişkin tartışmalar gerçekleştirilecektir.

23-25 EYLÜL 2022 tarihlerinde Rizom Tatil Köyü’nde gerçekleşecek olan buluşma aile ve ümmet merkezli bir perspektifle tasarlanmıştır. Buradan hareketle programa katılan İLKE mensupları ve aile fertlerinin her birinin gönül ve fikir dünyalarını zenginleştiren sunumlar, toplantılar, müzakereler ve etkinliklere katılım sağlayacakları bir buluşma içeriği hazırlanmıştır. Buluşmada tema kapsamında davet edilen ilim adamlarından ilham veren konuşmalar dinlenecek, müzakereler yapılacak,  spor etkinlikleri ve sosyal faaliyetler düzenlenecektir.

 
Zekai Şen

Konuşmacı

 
Ali Ayten

Konuşmacı

 
Furkan Yıldız

Konuşmacı

 
Yunus Çolak

Konuşmacı

Buluşma Yeri

İLKE Buluşması 2022 Rizom Tatil Köyü'nde yapılacaktır. Otelle ilgili geniş bilgiyi web sitesinden edinebilirsiniz: www.rizomtatilkoyu.com


Katılım Şartları

  • Konaklama maliyeti katılımcılar tarafından karşılanacaktır.
  • Kişi başı tam pansiyon gecelik konaklama ücreti çift kişilik odada 400 TL'dir. 
                0-4 yaş arası çocuk ücretsizdir.
                4-7 yaş ilk çocuk ücretsiz ikinci çocuk %50 indirimlidir. 
                7-12 yaş çocuk %50 ücretlidir. 
  • Katılımcılardan 23 Eylül Cuma 12:00’den itibaren otele giriş yapması beklenmektedir. Programı uygun olmayanlar önceden program komitesini bilgilendirmek kaydıyla sonraki günlerde de giriş yapabilir.

23 Eylül 2022 Cuma

 

Otele Girişler (12:00’den itibaren yapılabilir.)

21.30 – Açılış Oturumu

İLKE’nin Gündemi ve Vizyonu

 

Selamlama Konuşmaları


Açılış Konferansı:

Günümüz Çevre Meselelerine Giriş

Zekai Şen (Medipol Üniversitesi)

 

Yatsı Namazı Sonrası Çay ve Sohbet

 

24 Eylül 2022 Cumartesi 


10.00 – 1. Oturum

İslam’ın Çevreye Bakışı

Doç. Dr. Emine Gümüş Böke (Düzce Üniversitesi)


16.00 – 2. Oturum

Döngüsel Ekonomi ve İslam İktisadı

Doç. Dr. Furkan Yıldız (Kırklareli Üniversitesi) 


21.30 – Hasbihal

 

25 Eylül 2022 Pazar


11.30 – 3. Oturum

Çevreye Uyumlu Adil Şehir ve Mimari

Dr. Yunus Çolak (Kırklareli Üniversitesi)


Sosyal ve Sportif Etkinlikler

Havuz Etkinlikleri

Sabah Yürüyüşleri

Takım Oyunları

Çay Sohbetleri

Çevre Temalı Etkinlik (Muhammet İkbal Alp)

Çocuk Atölyeleri, Ümit Kaplan & Efruze Alptekin (Özellikle seminer saatlerinde)

 

Detaylı Bilgi İçin: 0216 532 63 70

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ