İlayda Ardakoç

İlayda Ardakoç

Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bö- lümü’nden mezundur. Pedagojik formasyon eğitimini, Yıldız Tek- nik Üniversitesi’nde tamamlamıştır.
İstanbul Medeniyet Üniversi- tesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Kurumları
İşletmeciliği Bö- lümü’nde hâlen
yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İLKE
Vakfı’nda bursiyer araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ

KURULUŞLARIMIZ