İktisat Yayınlarından 5 Yeni Kitap Çıktı

İslam iktisadı ve finansı alanında gerçekleştirilen yayıncılık faaliyetleri de 2019’da hız kesmeden devam etdi. Bu alanda ilgili literatüre ciddi boyutta katkıları olan İktisat Yayınları bu katkıyı arttırmaya devam etmektedir. Bu bağlamda Ocak ayı içerisinde 5 kitap İktisat Yayınları tarafından oku- yucusuyla buluşturulmuştur. İslam İktisadı Üzerine Söyleşiler, Fatih Savaşan, Süleyman Kaya, Şakir Görmüş, Fatih Yardımcıoğlu (ed.) Zekâtın Kurumsallaşması: Dünya Uygulamaları ve Türkiye İçin Model Önerisi, Mervan Selçuk ve Şakir Görmüş Adil Bir Para Sistemine Doğru, M. Umer Chapra İktisadın Geleceği: İslami Bir Bakış, M. Umer Chapra İslam İktisadı Çalışmaları, Khursid Ahmad