İktisat Yayınlarından 5 Yeni Kitap Çıktı

 İktisat Yayınlarından 5 yeni kitap okuyucusuyla buluştu. Ahlaklı Olmak ve İnsanın Esenliği Üzerine Görüşler: İslam İktisadına Bir Katkı, Syed Haider Nawab Naqvi İslam İktisat Düşüncesinin Olgunlaşması -17. Yüzyıl-, Abdul Azim Islahi İslam’da İktisadi Kuruluşlar ve Yoksullukla Mücadele, Munawar Iqbal Muhammed Hamidullah: İslam İktisadında Öncü Bir İsim, Abdul Azim Islahi İslam İktisadının Temelleri: Kurumlar ve Kuramlar, Monzer Kahf