İKSAR Çalışmalarını Genişletti

2019 yılı içerisinde İslam İktisadı alanında uygulamaya dönük adımlar atılmıştır. İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği (İKSAR) Sakarya Üniversitesi’ndeki bir grup akademisyen tarafından 2018 yılında kurulan İKSAR KArz-ı Hasen çalışmalarına başladı.