Muhammed Hüseyin Mercan

Muhammed Hüseyin Mercan

2008 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini, 2011 de ise Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programında “Suriye Dış Politikası ve Ulusal Çıkar: 1990- 2010” başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programında doktora çalışmasını “İslami Hareketin Kurumsallaşma Sorunu Işığında Müslüman Kardeşler Teşkilatı” başlıklı tezle 2017’de tamamladı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Mercan, genel itibariyle Orta Doğu Siyaseti üzerine araştırmalar yapmaktadır. Bu alanda çeşitli akademik makaleler kaleme alan Mercan’ın Suriye: Rejim ve Dış Politika başlıklı bir kitabı ve Transformation of the Muslim World in the 21st Century adlı bir derlemesi bulunmaktadır.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ