Hayyam Celilzade

Hayyam Celilzade

Yüksek lisans eğitimini, İstanbul
29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bö- lümü’nde Tübitak bursiyeri olarak
tamamlamıştır. Hâlen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Tübitak
bursiyeri olarak doktora tez
çalışmalarına devam etmektedir.

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ

KURULUŞLARIMIZ