Haluk Alkan

Haluk Alkan

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1992 yılında lisans, 1995 yılında yine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana bilim Dalı’nda Yüksek Lisans derecesi aldı. Doktorasını 1998 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. 2005 yılında Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında Doçent, 2010 yılında Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında Profesör oldu. 


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinde görev yapan Haluk Alkan, halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğretim üyesidir. Alkan, siyaset bilimi, karşılaştırmalı siyaset, siyasal kurumlar ve Türk siyasal hayatı konularında çalışmakta ve bu alanlarda lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. 2003 yılında Türkiye’nin Strateji Öncelikleri Açısından Türk Cumhuriyetleri konulu bir proje yöneticiliği kapsamında Kazakistan ve Kırgızistan’da alan çalışması yürütmüş ve 2007 yılında ABD’de Indiana Üniversitesi’nde (IUPUI) akademik çalışmalarda bulunmuştur.


Prof. Dr. Haluk Alkan’ın yayımlanmış kitapları şunlardır: Yerel Siyasetin Dönüşümü (İ. Ethem Taş ile birlikte), Azerbaycan Paradoksu, Osmanlı Liberal Düşüncesi (Atila Doğan ile birlikte), Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Hayat ve Kurumlar, Karşılaştırmalı Siyaset: Başkanlık ve Parlamenter Sistem Işığında Yarı Başkanlık Modelleri, Türkiye’de Sistem Sorunu ve Yarı Başkanlık, Geçiş Sürecinde Başkanlık Sistemleri: Latin Amerika Siyaseti (Editör),  Kurumsalcı Yaklaşım Işığında Yeni Siyasetin Analizi: Cumhurbaşkanlığı Sistemi.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ