Gülnaz Yücel

Gülnaz Yücel

2020 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Milli Savunma Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programına devam etmektedir. İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı’nda araştırma asistanı olarak çalışmaktadır. Aynı kurumda “Müslüman Toplumlarda Fikir ve Hareketler” projesi kapsamında araştrıma asistanı ve Müslüman Dünyada Fikri Birikimler bülteninde  editör olarak çalışmalar yapmaktadır.  Akademik olarak Taliban-ABD barış süreci, dış politika, iklim değişikliği ve çevresel güvenlik konularıyla ilgilenmektedir.

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ