Furkan Yıldız

Furkan Yıldız

Lisans eğitimini 2008
yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlayan Furkan Yıldız, 2012
yılında “Türkiye’nin Jeopolitik Konumu Bağlamında Avrupa Birliği Enerji
Politikaları” başlıklı yüksek lisans tezi ile Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünden mezun olmuştur. Ardından 2017 yılında İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsünden “Orta Gelir Tuzağı, Nedenleri ve Sonuçları:
Kırılgan Beşli Ülkeleri Deneyimi” başlıklı doktora tezi ile doktor unvanı alan
yazar 2009-2012 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde misafir
araştırma görevlisi, 2012-2017 tarihleri arasında Kırklareli Üniversitesi
İktisat Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2018 yılından
itibaren aynı üniversitede Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapan Yıldız, enerji
iktisadı, iktisadi büyüme, kalkınma iktisadı gibi alanlarda çalışmalar
yapmaktadır. 

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ