EPAM'dan Türkiye Maarif Modeli Öğretim Programlarına Yönelik Öneriler

10 Mayıs 2024

Türkiye Maarif Modeli'nin öğretim programlarına ilişkin önemli öneriler EPAM tarafından hazırlanan bir metinle kamuoyuna duyuruldu. EPAM'ın detaylı analizi, programların karmaşık yapısının öğretmenlerin uygulama süreçlerinde yaşayabileceği zorluklara dikkat çekiyor.


Metinde, programların daha sade bir dille ve kısa formatta hazırlanması gerekliliği vurgulanıyor. Özellikle öğretmenlerin programları anlama ve uygulama süreçlerinde karşılaşabileceği zorlukların giderilmesi amacıyla programların daha anlaşılır bir yapıya kavuşturulması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, programın bileşenleri arasındaki ilişkinin net bir şekilde ortaya konması gerektiği ifade ediliyor.


EPAM'ın hazırladığı önerilerde, okuryazarlık becerileri açısından da programlarda yapılması gereken iyileştirmelere dikkat çekiyor. İnsanın değer yükleyici ve anlam üretici yönünün okuryazarlık becerileri setinde yeterince yer almadığına işaret edilerek, daha kapsamlı bir perspektifin benimsenmesi gerektiği vurgulanıyor. Din eğitimi konusunda da daha kapsamlı bir yaklaşımın benimsenmesi gerekliliği üzerinde duruluyor.


Ayrıca, önerilerde özel alan becerilerine daha fazla vurgu yapılması gerektiği üzerinde duruluyor. Sosyal bilimlerin farklı alt alanlarının dikkate alınması ve buna uygun özel beceri setlerinin oluşturulması gerektiği belirtiliyor.


Son olarak, öğretmenlerin Türkiye Maarif Modeli doğrultusunda yeterliklerinin geliştirilmesi gerektiği üzerinde duruluyor. Öğretmenlerin daha etkin bir şekilde programları uygulayabilmeleri için gerekli eğitimlere tabi tutulmaları programın hedeflediği amaçlara ulaşabilmesinde öncelikli meselelerden olduğu belirtiliyor.


EPAM tarafından hazırlanan öneriler, Türkiye Maarif Modeli'nin daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi için önemli bir kılavuz niteliği taşıyor. Eğitim camiası, önerilerin dikkate alınarak programların revize edilmesini bekliyor.

Önerileri Okumak İçin Tıklayın

ÜYE KURULUŞLARIMIZ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ